Trigoon

Nazorg

Nazorg

Sinds een aantal jaren wordt door de Praktijkschool Westfriesland Hoorn, op een actieve manier nazorg verleend aan de uitgestroomde leerlingen. We willen dat onze leerlingen, wanneer zij uitstromen, zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij functioneren, werken en wonen. Het doel van de nazorg is de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs of werk te voorkomen (preventief handelen). Indien er sprake is van uitval, zal de school begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om zo hervatting en continuering van deelname aan de maatschappij te bewerkstelligen.
 
Alle schoolverlaters worden minimaal twee jaar na het verlaten van de school gevolgd door de nazorgcoördinator. Er wordt bijgehouden of leerlingen nog werk hebben of een opleiding volgen of daar hulp bij nodig hebben. Heeft de leerling geen werk of opleiding meer, dan kan een nazorgmedewerker in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van werk en/of een opleiding. Ook kan hij/zij adviseren bij het aanvragen van uitkeringen en bij alle andere zaken waar de leerling mee zit. Zie voor meer informatie het schoolondersteuningsplan op deze website.

Avondschool

Als nazorg aan onze oud-leerlingen bieden we jullie aan om op donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur onder begeleiding van dhr. Veenema en dhr. Griffioen te studeren.
 
Waar bieden we hulp bij?

  • Theorie auto- of scooterrijbewijs oefenen
  • Huiswerkbegeleiding voor een niveau 1 of 2 opleiding
  • Extra Nederlands (bijvoorbeeld sollicitatiebrief schrijven of CV maken)
  • Hulp bij het invullen van formulieren
  • Extra Rekenen
  • Als je een andere vraag hebt waarbij je graag hulp zou willen hebben, dan kan dat ook.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is uiteraard vrijblijvend. Je kunt dus ook gewoon twee keer komen en dan niet meer. Wel willen we van te voren weten of je komt. We maken dan een account voor je aan op de computer. Je eigen laptop meenemen kan ook.
 
Wanneer je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de administratie van school (telefoonnummer 0229-219487). Geef dan je naam en telefoonnummer door, dan nemen we contact met je op.
Je bent welkom!