Trigoon

Ons ATC

Leren werken

introductie

Het arbeidstrainingscentrum op Hoorn ’80 vormt een belangrijke schakel voor onze leerlingen op de weg naar arbeid. Hier worden allerlei trainingen en cursussen gegeven. Het is ook een mogelijke tijdelijke werkplek wanneer een stage even niet mogelijk is.
In leerjaar 1 t/m 3 gaan de leerlingen tussen 08.45 uur en 12.00 uur aan de slag op het ATC (eventueel uit te breiden naar 14.15 uur), in leerjaar 4 en 5 wordt dit uitgebreid naar werktijden tussen 08.45 uur en 14.15 uur.

Leerjaar 1

Tijdens de domeinweek ‘werken’ maken de eerstejaars leerlingen klassikaal kennis op het ATC. Ze doen dit samen met hun eigen mentor. Het doel is tweeledig; allereerst de plek ATC leren kennen en de medewerkers aldaar, daarnaast ook laten zien welke mogelijkheden er zijn qua arbeidsvaardigheden en te behalen certificaten/trainingen.

Leerjaar 2

Alle te behalen certificaten komen aan bod. Ook werk aangeboden door bedrijven uit de regio is onderdeel van het lesprogramma op het ATC. 
In mei en juni volgt een leerlingbespreking waarin wordt besproken welke leerlingen direct in leerjaar drie mogen starten met MAS of bedrijfsstage. Teamleider, mentoren en de collega’s van het ATC beslissen.
De mentor en/of stagedocent overlegt bij de overdracht naar leerjaar 3 met de nieuwe mentor en de nieuwe stagedocent van leerjaar 3 welke kandidaten in aanmerking komen voor stage.
Criteria om te voldoen aan rechtstreekse stage:
Houding, op tijd komen, jezelf presenteren, communicatie, zelfstandig reizen, werktempo etc…
Er is een afvinklijst m.b.t. activiteiten die gedaan worden voor het bewijs stage startbekwaam. Tevens is er een stagetoestemmingsformulier dat ondertekend dient te worden door ouders en wordt er een stagedossier aangelegd.

Leerjaar 3

De start en de rol ATC:
In leerjaar 3 start de klas op hun stagedag met de stagedocent op het ATC. Er zijn mogelijkheden voor een groepsstage buiten het ATC (geregeld door het ATC), individuele taken op het ATC en groepstaken op het ATC. De stagedocent bepaalt wanneer leerlingen klaar zijn voor een MAS- of bedrijfsstage. Idealiter lopen alle leerlingen na de herfstvakantie stage. Een enkeling volgt nog een traject op het ATC.
 

Leerjaar 4

In leerjaar 4 lopen de leerlingen twee dagen stage in de richting van hun voorkeur.
Op het ATC kunnen leerlingen de certificaten heftruck, reachtruck, bandenwissel en kassatraining behalen. De kassatraining is voor de restaurantleerlingen verplicht.
Ook wordt op het ATC elektrotechniek en installatietechniek aangeboden waarbij de leerlingen werkzaamheden leren die het bedrijfsleven in deze sector van ze vraagt.

Leerjaar 5

In leerjaar 5 lopen de leerlingen drie dagen stage. Dit kan in de loop van het schooljaar worden uitgebreid naar vier dagen (plaatsingsstage).
Het is mogelijk herhalingstrainingen op het ATC te volgen voor o.a. voor heftruck en reachtruck voor leerlingen die al een heftruckrijbewijs hebben, maar die extra praktijkervaring op willen doen.
Het is mogelijk dat leerlingen in leerjaar 5 naar het ATC komen om vaardigheden te oefenen die van belang zijn om in het bedrijfsleven te functioneren ( bandenwisselen, elektrotechniek).