Trigoon

De praktijkschool als stageplek

Kom je bij ons stage lopen?

Stage lopen bij ons

Stage lopen bij de praktijkschool kan zeer leerzaam zijn.  Onze leerlingen zijn uitdagend en divers. Bij theoretische en praktijkvakken hulp bieden aan onze leerlingen is leuk en leerzaam. 
Wij werken op onze school met studenten vanuit verschillende opleidingsniveaus (MBO en HBO).
Je doet ervaring op in lesgeven, klassenmanagement, vakdidactiek, toetsen maken en het omgaan met de verschillende soorten leerlingen. Als stagiair zal je veelal gekoppeld worden aan een mentor of vakdocent. Door deze persoon zal je begeleid worden. Je bent bijvoorbeeld bij informatieavonden, oudergesprekken, begeleidt een excursie of helpt mee met een schoolfeest. Via intervisie leer je van medestudenten, onder begeleiding van onze begeleiders op school.

We geven je de ruimte om op allerlei gebieden mee te doen en initiatieven te ontplooien. Jouw ideeën zijn welkom, want wij willen ook van jou leren.
Er zijn diverse mogelijkheden om onderzoek te doen bij ons op school.
De Praktijkschool Westfriesland maakt deel uit van de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF). Dit is een samenwerkingsverband van het gehele voortgezet onderwijs in West-Friesland en meerdere lerarenopleidingen. De Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland richt zich op de ontwikkeling van het opleiden in de school en biedt aankomend onderwijspersoneel passende leerwerktrajecten. Personeelsleden die daar belangstelling voor hebben, kunnen worden opgeleid als werkbegeleider.
Meer informatie over de opleidingsschool vindt u op www.rowf.nl .
Onze schoolopleider is dhr. Visser.
Voor vragen, opmerkingen of een sollicitatie naar een stageplaats kun je een mail sturen naar: juriaan.visser@praktijkschoolwf.nl  
 

stage lopen promo