Trigoon

MR Praktijkschool Westfriesland, locatie Hoorn

De MR (Medezeggenschapsraad) is de groep mensen die namens het personeel en de ouders meedenken over lopende zaken binnen onze school. De MR kan ook zelf onderwerpen aandragen bij de directie. Daarnaast brengen ze advies uit of geven instemming over verschillende zaken. Daarbij kunt u denken aan zaken zoals de schoolgids, het schoolondersteuningsplan en het taakbeleid van de school.
 
Na iedere vergadering is er een samenvatting van de vergadering op te vragen binnen de school, ter informatie. Daarnaast komt ieder jaar het jaarverslag op de site te staan.
 
Mochten er onderwerpen zijn waarvan u vindt dat er aandacht aan besteed moet worden of waar u meer informatie over wilt, dan kunt u contact met ons opnemen. Graag  zelfs!
 
De MR-leden zijn:

  • Marlies Spaan              personeelsgeleding en voorzitter
  • Tineke Vreeker            personeelsgeleding
  • Tim Schultz                  oudergeleding
  • Roy Berkhout              oudergeleding
  • Ilona Stolte                  oudergeleding voor GMR

Het jaarverslag

Hieronder staat een download om verschillende jaarverslagen te kunnen inzien.
 
jaarverslag-mr-pwf-hoorn-2021-2022.pdf