Trigoon

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Het volgende jaar

De vakantie is begonnen. We zien jullie graag  het volgende jaar weer.
 
De eerste schooldag is maandag 29 augustus 2022. je krijgt een brief over de exacte tijden 

Corona update 26-1-2022

Gisteravond tijdens de persconferentie bleek dat er gelukkig versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, ondanks het hoge aantal besmettingen.
 
Voor het voortgezet onderwijs betekent de versoepeling dat de leerlingen niet meer in quarantaine hoeven wanneer ze in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon. Klassen hoeven ook niet meer in quarantaine wanneer er drie of meer besmettingen in een klas zijn.
 
Quarantaine
Leerlingen moeten in quarantaine als zij:
·         positief getest zijn of;
·         klachten hebben én in contact zijn geweest met een positief getest persoon.
 
Veel lesuitval
Dat er grote aantallen besmettingen zijn, merken we ook bij ons op school. Er zijn deze week veel meer leerlingen en collega’s besmet dan anders. Als gevolg is er veel lesuitval. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven van kracht:
·         Was je handen regelmatig
·         Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
·         Bij lichte klachten mag je zelftesten
·         Zorg voor goede ventilatie
·         Houd 1,5 m afstand met volwassenen
 
Zelftesten
Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen bij hun mentor of de administratie.
·         Voor iedereen is het advies om twee keer per week een zelftest te doen.
·         Voor leerlingen (zonder klachten) is het advies om iedere dag een zelftest te doen wanneer hij/zij in contact is geweest met een positief getest persoon.
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. Over drie weken is er opnieuw een persconferentie en zullen we u weer informeren.

Ouderavond Playback 23 september

Jongeren in Noord-Holland Noord zijn gemiddeld ongeveer 15 jaar oud als ze beginnen met drinken. Sinds 2014 is de leeftijdsgrens opgeschroefd naar 18 jaar. Niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit thema? Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed aan. Een feest der herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op  communicatie tussen ouders en hun pubers.
 
Aan de keukentafel
Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden gaan pubers soms verder dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. De afspraken met ouders blijken vaak ook niet helder te zijn. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om drank of drugs? Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische scènes aan de keukentafel tussen ouders en hun puberende zoon of dochter.
 
Een greep uit reacties van vorige bezoekers
‘Geweldige manier om je bewust te worden van de diepere laag in de dynamiek tussen ouder en kind. Alcohol is eigenlijk óók een lastig thema voor je kind, maar die kijkt door een hele andere bril.’
Rob Nugteren, ouder uit Oud-Beijerland
‘De ouderavond is een verfrissende manier om de (geleverde) kennis bij ouders te laten beklijven.’
Nico van der Lely, kinderarts Polikliniek voor Jeugd en Alcohol, Reinier de Graaf Ziekenhuis
‘Hartstikke goed, de voorlichtingsavond. Herkenbaar en leuk gespeeld door de acteurs. Fijn om nog eens bevestigd te krijgen dat het zo heel belangrijk is om met je kinderen te blijven communiceren."
Ouder van leerling Bonhoeffer College Castricum
‘Een zeer waardevol en interactief programma met aansprekende en herkenbare voorbeelden. Ouders krijgen echt bruikbare tips! Bij ons heeft het geleid tot een beter alcoholbeleid. Een aanrader voor alle sportclubs!’
John van Echtelt, ouderraad voetbalclub MSV'19 Montfoort
 
Meld je aan
Hierbij nodigen we je van harte uit om de online ouderavond Onder Invloed bij te wonen. Deze vindt plaats op 23 september en duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Mail naar interventiesgezondheid@ggdhn.nl om je direct aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/onderinvloed en www.incontrolofalcoholendrugs.nl
 

Nieuwe richtlijnen 25 september

De richtlijnen die gelden vanaf het voortgezet onderwijs.
- Er hoeft geen 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden
- Het verplicht gebruiken van mondkapjes is afgeschaft
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen, medewerkers en leerlingen van kracht:
- Was je handen regelmatig
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
- Zorg voor goede ventilatie
 
Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan, kunnen verschillen. Het hangt af van welk contact er is geweest en wie er wel of niet meer kans heeft op besmetting.
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
- Bij klachten1 die passen bij corona
-  Als je wacht op de uitslag of positief getest bent
- Als je nog niet immuun bent en in contact bent geweest met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
 
Zelftesten
Preventief zelftesten kan. Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen. Bij klachten moet je testen bij de GGD.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school.

corona update 3-11-2021

Zoals u waarschijnlijk weet, gaan de cijfers van de Coronabesmettingen de
laatste tijd omhoog. Nieuwe maatregelen zijn helaas noodzakelijk, zo bleek
dinsdag tijdens de persconferentie. Niemand zit te wachten op strengere
maatregelen maar als school hebben we geen andere keuze dan de adviezen van
de regering op te volgen aangezien wij een openbare instelling zijn.
Met deze brief informeer ik u over de richtlijnen die gelden vanaf zaterdag 6
november voor het voortgezet onderwijs.

Maatregelen
Op school gelden de volgende maatregelen:
 

 • We houden 1,5 meter onderling afstand (geldt niet voor
  leerlingen onderling).
 • Bij binnenkomst in school worden handen schoongemaakt.
 • Werkplekken in het lokaal worden bij leswisseling
  schoongemaakt.
 • Handen worden regelmatig gewassen.
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen (bij de GGD). Ook als
  je al gevaccineerd bent.
 • Schud geen handen.
 • Zorg voor goede ventilatie.
 • Geen mondkapjes plicht voortgezet onderwijs. Er is geen plicht om een mondkapje te dragen in het voortgezet onderwijs. Een
  mondkapje dragen mag natuurlijk wel.
 
Lesrooster
Op dit moment is er geen noodzaak om het lesrooster en pauzemomenten aan te
passen. Door de toename van verkoudheidsklachten en Corona is het mogelijk
dat er meer lesuitval dan normaal zal zijn. We proberen lesuitval zoveel mogelijk
te vermijden. Mochten er onverhoopt toch lessen uitvallen dan wordt u hierover
altijd geïnformeerd.
 
Zelftesten
Preventief zelftesten kan. Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen. Dat
kan via de mentor of bij de administratie. Bij klachten moet je testen bij de GGD.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met school.

We gaan weer beginnen

Deze week start de school. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en zin om naar school te gaan. Wij kijken er naar uit om iedereen weer te ontmoeten!
 
Op maandag 23 augustus verwelkomen we leerjaar 5 en de leerlingen van de Entree-opleiding. Op dinsdag ontvangen we de andere leerjaren. Informatie hierover heeft u al ontvangen en is nog te vinden op onze website. Woensdag 25 augustus starten we volgens het regulier rooster. Voor de start nog een aantal belangrijke mededelingen:
 
Mondkapjes
Tot 20 september zijn mondkapjes verplicht voor zowel leerlingen als personeel. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst op school, een mondkapje draagt. In het lokaal mag het mondkapje weer af. Verder blijft de maatregel van anderhalve meter afstand tussen volwassenen en leerlingen in stand.
 
Testen voor start schooljaar
Het ministerie verzoekt leerlingen en personeel van scholen om drie dagen en één dag voor de start van het schooljaar een zelftest af te nemen. Dit om eventuele besmettingen snel op te sporen. Bij klachten blijft het nodig om je te laten testen bij de GGD. Het regelmatig zelftesten als je nog niet ingeënt bent, blijft het advies.
 
Schoolkamp
De geplande schoolkampen op 1 t/m 3 september van leerjaar 1, 2 en 3 gaan vooralsnog door. Daar waar nodig en mogelijk dragen leerlingen en personeel mondkapjes. Een nadrukkelijke vraag aan leerlingen om zich voor het kamp te testen met een zelftest om besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Leerlingen kunnen gratis zelftesten op school krijgen. Verdere informatie over het schoolkamp volgt.
 
Jassen en petjes
Jassen en petjes horen niet thuis in het leslokaal maar kunnen weer worden opgeborgen in de kluisjes.
 
Ouderkennismakingsavonden
Op dit moment is het nog onduidelijk of de ouderkennismakingsavonden van begin september door mogen gaan. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.

corona update 27-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november is duidelijk geworden dat de voortgezet onderwijs scholen vooralsnog open blijven. We zijn blij dat de scholen open mogen blijven. Eerder hebben we gezien dat schoolsluiting negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van jongeren. Naar aanleiding van de persconferentie willen we u en jullie graag informeren over de (nieuwe) maatregelen.
 
Mondkapjes
Vanaf maandag 29 november draagt iedereen bij binnenkomst op school een mondkapje. Wanneer je zit of in een lokaal bent, mag het mondkapje af. Bij binnenkomst wordt tevens aan iedereen gevraagd handen te desinfecteren.
 
Pauzes
Het dragen van mondkapjes heeft gevolgen voor de pauzes. Net als vorig jaar tijdens de mondkapjes periode, mogen de leerlingen alleen in het lokaal of buiten eten. Dit betekent dat tijdens de laatste vijf minuten van de les voor iedere pauze en vijf minuten van de pauzetijd in het lokaal met de docent geluncht wordt.
 
De lessen
Er wordt zoveel mogelijk fysiek lesgegeven. Soms is dit echter niet mogelijk doordat er leerlingen of personeel in quarantaine moeten. Wanneer de lessen online plaatsvinden, wordt u hierover altijd geïnformeerd. Indien u of uw zoon/dochter niet over een laptop beschikt, wilt u dit dan melden aan de mentor van uw zoon/dochter? Indien mogelijk gaan stages zoveel mogelijk door.
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, zijn nog steeds van kracht:
·         Was je handen regelmatig
·         Doe twee maal per week een zelftest. Leerlingen kunnen gratis zelftesten krijgen via hun mentor.
·         Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
·         Zorg voor goede ventilatie
·         Maak werkplekken extra vaak schoon
 
Andere maatregelen
·         Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school tenzij dit echt niet anders kan.
·         Alle volwassenen houden 1,5 meter onderlinge afstand.
 
Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan, zijn veranderd. In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
 
·         Bij klachten[1] die passen bij corona
·         Als je wacht op de uitslag of positief getest bent
·         Als je in contact bent geweest met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). Dit kan ook een huisgenoot zijn!
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school.
 

[1] Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonderneusverstopping), benauwdheidsklachten, verhoging of koorts.

Corona update 21-11-20

Aangepaste lestijden
Vanaf morgen gaan de nieuwe pauzetijden in. Omdat er in het lokaal gegeten wordt, zijn
de pauzes korter en daardoor de leerlingen iets eerder uit. Zie het schema voor de
tijden.
 
Zelftesten
Vanuit het ministerie wordt geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen.
Leerlingen kunnen via hun mentor wekelijks zelftesten mee naar huis nemen. Zelftesten
zijn altijd vrijwillig.

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Je neemt
de test bij jezelf af zonder begeleiding van het GGD. Zo kunnen we een uitbraak van het
coronavirus op school voorkomen of beperken.

Testen op school
In principe testen we niet op school. Er is een kleine kans dat we in opdracht van de GGD
wel op school moeten testen indien er sprake is van een uitbraak.

Testuitslag
Wanneer een zelftest gedaan is, is de uitslag ongeveer na 15 minuten na de test bekend.
Is de uitslag positief, dan gaat de positief geteste persoon direct in quarantaine. Het is
belangrijk contact op te nemen met de GGD, om een coronatest te doen in de GGDtestlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het
bron- en contactonderzoek.

Teamwerkmiddag 30 november
In verband met de teamwerkmiddag zijn leerlingen op dinsdag 30 november om 11.45
uur uit.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

roosterschool-onderbouw-en-bovenbouw-lockdown-dec-2021.jpg?>

Nieuwe maatregelen
Afgelopen zaterdagavond tijdens de persconferentie is medegedeeld dat het land in lockdown gaat. Daarbij zijn de volgende maatregelen voor ons onderwijs vermeld:
 
- Scholen blijven gesloten voor leerlingen tot en met 9 januari.
- Het praktijkonderwijs mag op 10 januari weer open, maar het definitieve besluit hierover wordt tijdens de persconferentie op 3 januari bekend gemaakt.
 
Wat betekent het voor deze week?
Aangezien het deze week de afsluitende week zou zijn van het domein Burgerschap, stonden er veel leuke activiteiten gepland, met vrijdag ter afsluiting het kerstontbijt. Het is heel jammer dat het fysiek allemaal niet door kan gaan. We hadden ons er enorm op verheugd. Voor de leerlingen is het misschien wel de leukste week van het jaar. De hele school is versierd en in kerstsfeer gebracht.
 
- Deze week vervallen alle lessen.
- De mentoren van de klassen zullen maandag contact opnemen met hun leerlingen en met u als ouder(s)/verzorger(s).
 
Wat betekent het voor de stages?
Stages gaan gewoon door, waar mogelijk. Mocht u hierover twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met de stagedocent van uw zoon of dochter.
 
Contact
We kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen voor u tot zorgen leiden. U kunt deze week contact opnemen met school of met de mentor, de school is open en telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunt u bij zorgvragen contact opnemen via de mail met onze ondersteuningscoördinator: Mevrouw Bosch: ellen-anke.bosch@praktijkschoolwf.nl .
 
Vervoer
Mocht uw zoon of dochter met speciaal vervoer naar school worden gebracht, denkt u er dan aan dit te annuleren?
 
Informatieverstrekking
Na 3 januari volgt er vanuit school verdere informatie. Houd daarom uw mailbox in de gaten.
 
Tot slot wens ik u ondanks alle maatregelen alvast een fijne vakantie en feestdagen. We hopen alle leerlingen vanaf 10 januari weer in goede gezondheid te mogen ontvangen!

corona update 4-1-2022

Dinsdag 25 januari is er een teamwerkmiddag. Leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
 
 
Op maandag 3 januari is bekend geworden dat het voortgezet onderwijs op 10 januari opengaat. Wij zijn daar heel blij mee!
 
Start 10 januari 2022
 
We zien de leerlingen van de onderbouw graag op maandag 10 januari om 10.00 uur weer op school. De leerlingen van de bovenbouw hopen we om 10.15 uur te verwelkomen. Lessen zijn volgens het rooster. Leerlingen die op maandag stagelopen, gaan naar hun stageadres en starten op dinsdag op school.
 
Basismaatregelen voor iedereen
Het is belangrijk om te weten dat de volgende coronamaatregelen nog steeds gelden:
·         Bij binnenkomst in school worden handen schoongemaakt.
·         Werkplekken in het lokaal worden bij leswisseling schoongemaakt door de leerling zelf.
·         Handen worden regelmatig wassen.
·         Bij klachten blijf je thuis, mag je een zelftest doen en/of laat je testen (bij de GGD). Ook als je al gevaccineerd bent.
·         Schud geen handen.
·         Zorg voor goede ventilatie.
·         Mondkapjes zijn verplicht in de gangen en aula’s. In de klas mag het mondkapje af als je zit.
 
Het is fijn als u deze basismaatregelen thuis met uw zoon/dochter bespreekt. Voor een enkele leerling en collega geldt een uitzondering op het dragen van mondkapjes.
 
Zelftesten
Het advies om preventief twee keer per week een zelftest af te nemen, geldt nog steeds. Leerlingen kunnen via hun mentor gratis zelftesten krijgen. Zelftesten is niet verplicht.
 
Informatieverstrekking
Op 14 januari staat een volgende persconferentie gepland. Mocht blijken dat er nieuwe maatregelen voor onze school zijn, dan berichten wij u daar uiteraard over.

10 januari 2022, de start van het nieuwe schooljaar

Eerder bent u op de hoogte gebracht van het feit dat er op 10 januari 2022 een studiedag plaatsvindt en dat de leerlingen op deze dag vrij zouden zijn.
De studiedag voor alle medewerkers van stichting Trigoon gaat niet door vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen. Dit betekent dat de Praktijkschoolleerlingen op deze dag op school worden verwacht. De leerlingen starten deze eerste schooldag in het nieuwe jaar wel iets later!
De klassen 1 en 2 worden om 10.00 uur op school verwacht.
De klassen 3, 4, 5 en Entree starten om 10.20 uur.
Ook de stages gaan op 10 januari door.

Open avond

Kom kennismaken met de Praktijkschool Westfriesland
 
 
Praktijkschool Westfriesland, locatie Hoorn zet haar deuren open op:
 
Dinsdag 8 maart 2022
 
 
Programma:
18.45 – 19.00 uur     inloop, koffie en thee
19.00 – 19.15 uur      welkomstwoord door de locatiedirecteur, mevr. W. Munneke en uitleg door de teamleider, dhr. G. Kapteijn,
19.15 – 21.00 uur       start programma Informatieavond
 
Op deze informatieavond kun je, samen met je ouder(s)/verzorger(s) een kijkje nemen op onze school. Docenten en leerlingen staan klaar om uitleg te geven over het onderwijs op de Praktijkschool Westfriesland en je kunt kennismaken met de theorie- en praktijkvakken. In verschillende lokalen kunnen jullie een kijkje nemen.
Kortom: er is veel te zien; het wordt gezellig en interessant!
 
Wil je dus weten wat er allemaal op de praktijkschool gedaan wordt, kom dan naar de informatieavond.
 
Graag tot ziens op 8 maart!

school.jpg?>

Coronaupdate 18-2-2022

Dinsdagavond tijdens de persconferentie bleek dat er ondanks het hoge aantal besmettingen, verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen zijn.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we bijna volledig terug naar ons oude normaal. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit:
1. Mondkapjes zijn op school niet meer verplicht.
2. In de aula wordt weer pauze gehouden, gegeten en gedronken.
3. Boven- en onderbouwpauzes gaan van 15 naar de gebruikelijke 20 minuten.
4. De schooldag duurt daardoor in totaal 10 minuten langer. Eindtijd is 14.25 uur.
5. Ons oude normaal betekent ook het einde van jassen in de klas en het OLC. Die gaan weer aan de kapstok of in het kluisje.
6. Zelftesten blijven voorlopig gratis beschikbaar voor alle leerlingen.
7. Het advies om twee keer per week een zelftest af te nemen, blijft.
8. Alleen wanneer een leerling zelf ziek wordt èn positief test, blijft hij of zij vijf dagen thuis in isolatie. Andere quarantaine regels zijn er niet. Klachtenvrij? Dan ga je weer naar school.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. Na de volgende persconferentie zullen we u weer informeren.
Namens het team van de praktijkschool wens ik jullie een hele fijne vakantie!