Trigoon

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Corona update 12-5-2021

Gisteravond tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat er versoepelingen in de maatregelen komen omdat er minder besmettingen met het Covid-19 virus zijn. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat het kabinet op 25 mei duidelijkheid geeft of en zo ja vanaf wanneer, het onderwijs weer volledig open mag.
 
Onderwijs tot 31 mei blijft zoals het nu is
Concreet betekent dit voor onze school dat we in ieder geval tot maandag 31 mei onderwijs blijven geven zoals op dit moment gegeven wordt. Na de persconferentie van 25 mei zullen we u zo spoedig mogelijk informeren hoe we verder gaan.
 
Hemelvaartvakantie
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn vrije dagen, de school is gesloten. Ik wens jullie allemaal fijne dagen!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.

Thuisblijven bij
Het is van groot belang dat uw zoon/dochter bij één of meerdere van de volgende klachten thuis blijft:
neusverkoudheid
niezen en hoesten
keelpijn
moeilijk ademen/benauwdheid
koorts boven de 38 graden
plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen
Advies is om je te laten testen als je klachten hebt.
Tot de uitslag van de test bekend is, blijf je thuis. Op www.ggdhollandsnoorden.nl is meer informatie te vinden over de aanmeldprocedure voor een test.
 
Uitleg over Corona maatregelen in andere talen
Op de website van de rijksoverheid is informatie te vinden over de Corona maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
 
Uitval lessen
Er zijn de afgelopen weken al een aantal lessen uitgevallen doordat personeel van onze school verkoudheidsverschijnselen heeft. Het advies is immers thuis te blijven bij klachten en je te laten testen. Door de lange wachttijden bij het testen, duurt het een aantal dagen voordat iemand zeker weet of er sprake is van Corona. Tot die tijd word je geacht thuis te blijven. We proberen daar waar mogelijk uitgevallen lessen te vervangen maar dit lukt lang niet altijd. We hopen op uw begrip voor de situatie. De VO-raad heeft bij  het ministerie een verzoek neergelegd om personeel van scholen voorrang te geven bij  het testen. Bij sommige gemeenten gebeurt dit al. In Hoorn is dit nog niet het geval.
 
Melden van Corona
De school zal u informeren wanneer er sprake is van Corona bij  een leerling of medewerker. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de GGD en ons laten informeren hoe te handelen. 
 
Thuis lessen volgen
Indien mogelijk proberen we leerlingen die thuis zijn met milde klachten zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen. Sommige leerlingen die thuis zijn, hebben deze week al  lessen kunnen volgen met hun mentor via Teams. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen die thuis zijn met milde klachten een aantal lessen per dag kunnen volgen via Teams. Ook opdrachten kunnen via Teams gemaakt worden.
 
Gesprekken op school
Nog steeds geldt dat bezoekers van de school en dus ook ouders een vragenformulier moeten in vullen. Deze vragenlijst ligt bij de ingang klaar. U kunt het daar ook achterlaten. Het formulier heeft tot doel dat de GGD snel contactonderzoek kan doen mocht iemand binnen de school onverhoopt besmet zijn geraakt met Corona.

Corona update 17 februari

Persconferentie in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is op dinsdagavond 23 februari de volgende persconferentie. We hopen op versoepeling van maatregelen voor ons allemaal. Echter, in verband met de organisatie direct na de voorjaarsvakantie, hebben we besloten het huidige rooster in de week van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart aan te houden.
In de week na de voorjaarsvakantie wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over hoe we vanaf maandag 8 maart de lessen verzorgen.
 
 
Criteria om thuis te blijven
De afspraak over criteria om thuis te blijven na de voorjaarsvakantie voor de leerling blijft hetzelfde. Heeft een leerling (verkoudheid)klachten, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft, zich laat testen en u school informeert. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.
 
Wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouder(s) /verzorger(s) worden geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden over de koorts en/of benauwdheidsklachten geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen, is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan. We willen een leerling met klachten niet onnodig lang op school laten blijven.
 
Besmettingen in de vakantie
Mocht in de voorjaarsvakantie blijken dat uw zoon/dochter besmet is met het Coronavirus, dan willen we u vragen een mail te sturen naar: lex.griffioen@praktijkschoolwf.nl.  Het is van belang het volgende in deze mail te melden:
-      De naam van uw zoon/dochter
-      De datum waarop de positieve test afgenomen is
-      De datum waarop de eventuele klachten begonnen
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met school.

Corona update 21-10-20

Bezoek externen op school
We willen bezoek met externen op school zoveel mogelijk beperken om het besmettingsgevaar op school zo klein mogelijk te houden. Afgelopen week zijn een aantal collega’s van ons in contact zijn geweest met iemand die achteraf besmet bleek te zijn met COVID-19. Ten tijde van het bezoek was nog niet duidelijk dat de persoon positief was.
 
Quarantaine
Voor ieders veiligheid zijn deze collega’s in quarantaine en het gevolg is helaas meer lesuitval. De GGD adviseert een quarantaine periode van tien dagen. De collega’s hebben nog geen klachten, waardoor zij op school niemand hebben kunnen besmetten.
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
In onze vorige update stond dat oudergesprekken op school nog door gingen. Deze week is besloten dat oudergesprekken alleen telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 

corona-rooster.jpg?>

Het nieuwe rooster

Vorige week bent u per brief op de hoogte gebracht van de nieuwe regels met betrekking tot de mondkapjesplicht. In deze brief werd een nieuw pauzerooster vermeld. Vandaag is gebleken dat dit nieuwe rooster voor teveel praktische problemen zorgt. Daarom is een nieuw rooster gemaakt, deze gaat vanaf woensdag 2 december in. Het rooster vindt u hiernaast. Vanaf woensdag 2 december gaan we met een nieuw rooster werken.
  
·         We eten voortaan allemaal in de klas, voor de pauze.
·         Tien minuten voordat de pauze start, geeft de docent aan dat je in de klas mag eten en drinken.
·         Daarna is er pauze en mag je, met mondkapje op, naar de aula of naar buiten (zonder mondkapje).
·         De pauze duurt 15 minuten. 

Mondkapjesplicht

Zoals bekend is gemaakt door het ministerie, is vanaf dinsdag 1 december 2020 het mondkapje verplicht voor iedereen binnen de school. Via deze brief informeren wij u over hoe de Praktijkschool met deze plicht omgaat.
 
Mondkapjes worden altijd op school en op het ATC gedragen, behalve:
-      Buiten op het plein.
-      In het lokaal, de gymzaal en pauzeruimte ATC.
-      Zittend aan een tafel in het OLC.
 
Pauze
Omdat het mondkapje in de aula niet af mag, wordt er vanaf nu niet meer gegeten en gedronken in de aula. In plaats daarvan eten en drinken de leerlingen met hun docent in het lokaal. Vanwege deze nieuwe regels is er ook een nieuwe pauze-indeling:
-      De pauze wordt verlengd van 20 naar 25 minuten.
-      De eerste 10 minuten worden gebruikt om samen in het lokaal te eten.
-      Daarna mogen de leerlingen 15 minuten naar de aula of het plein.
-      Op het plein mag wél gewoon gegeten worden.
 
Andere afspraken
-      Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee. Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen er bij hoge uitzondering één krijgen. Wordt een mondkapje vaak vergeten? Dan gaat de leerling naar huis om zijn/haar mondkapje op te halen.
-      Bij binnenkomst wordt er gesurveilleerd door docenten. Leerlingen die geen mondkapje dragen, worden gevraagd deze op te doen.
-      Kan uw zoon dochter vanwege gezondheidsredenen geen mondkapje dragen? Neem dan contact op met school, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met school.

Nieuwe lockdown

14 december hebben wij allen te horen gekregen dat de scholen tot 18 januari gesloten blijven. Voor de praktijkvakken mag een school ervoor kiezen lessen op school aan te bieden. Gezien de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en personeel hebben we besloten dat voorlopig niet te doen. Wij kiezen voor ‘afstandsonderwijs’.
 
Dit betekent dat vanaf 16 december alle reguliere lessen vervallen. Alle klassen zullen deze week nog één keer met hun mentor via Teams samenkomen. Daarna start de kerstvakantie. Stages gaan tijdens de gehele lockdown periode indien mogelijk door. 
 
Op maandag 4 januari zijn de leerlingen nog vrij in verband met een studiedag voor personeel. Stages gaan deze dag indien mogelijk door.
 
Op dinsdag 5 januari starten leerlingen met de online-lessen via Teams op de laptop of telefoon. Bij de digitale lessen gelden dezelfde aanwezigheidsregels. Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn, dient u hem of haar vooraf af te melden. Het is mogelijk dat uw zoon/dochter tijdens een digitale les de opdracht krijgt om zelfstandig aan de slag te gaan. Een lesdag wordt altijd weer gezamenlijk via Teams afgesloten.
 
Tijdens het afstandsonderwijs gelden een aantal regels:
-      Leerlingen die geen stage hebben, krijgen vervangende opdrachten van hun stagedocent.
-      We starten iedere lesdag om 09.00 uur en eindigen deze om 14.00 uur.
-      Leerlingen hebben hun camera aan en microfoon uit.
-      Er mag niet worden opgenomen of screenshots gemaakt. Net zoals in de klas mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer een leerling thuis les krijgt, gelden dezelfde regels als in de klas of op school. Leerlingen hebben getekend voor privacy bij de aanmelding.
 
Mentoren houden contact met de leerlingen via Teams. Met ouder(s)/ verzorger(s) houden zij contact via de telefoon en/of de mail. Naast de mentor kunt u ook voor zorgvragen contact opnemen met de ondersteuningscoördinator mw. Bosch:
ellen-anke.bosch@praktijkschoolwf.nl
 
Tot slot wens ik u, juist in deze bijzondere tijd, een hele fijne vakantie en fijne feestdagen. We hopen alle leerlingen vanaf 18 januari weer in goede gezondheid te mogen ontvangen!

Onze geslaagde kerstactie

We zijn zeer trots dat onze Kerstactie voor de voedselbank zo geslaagd is. leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen hebben ervoor gezorgd dat de voedselpaketten goed gevuld zijn. We haalden zelfs de krant.
 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201217_97171399
 

nhd-artikel.PNG?>

Informatie avond 9 maart

De informatie avond die gepland staat op 9 maart vervalt. Er is besloten om na de adviezen van de basisscholen alsnog een informatie avond te plannen. Ouders en toekomstige leerlingen willen graag onze mooie school bewonderen. Dit betekent dat de informatie avond (onder voorbehoud) doorgang zal vinden op dinsdag 20 april. Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Praktijkonderwijs en de lockdown

In deze verlengde lockdown voor scholen geldt dat er voor de praktijkscholen een uitzondering is gemaakt en dat er op school (praktijk)les kan worden gegeven. Nieuw is dat leerlingen zich ook onderling aan anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. Wilt u dit nadrukkelijk met uw zoon/dochter bespreken?
 
Besluit: fysiek en online les
Als school nemen we onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk onderwijs te geven. We hebben besloten zowel online als op school onderwijs te geven. Alle leerlingen komen vanaf woensdag 20 januari een aantal dagdelen naar school om (praktijk)lessen te volgen.
Het onderwijs op de Praktijkschool vanaf 20 januari
We starten op 20 januari met de lessen volgens een nieuw rooster. De klassen worden in tweeën gedeeld, zodat leerlingen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. De ene helft krijgt ’s ochtends les en de andere helft ’s middags voor een aantal dagdelen per week, de week erop draaien we dit om. Leerlingen die ver moeten reizen, krijgen de mogelijkheid een hele dag op school te blijven. Omdat leerlingen slechts een dagdeel op school zijn, vervallen de pauzes.
 
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, krijgen ze online les en opdrachten. Stages gaan waar mogelijk door. De mentor van uw zoon/dochter zal het rooster met u delen.
 
Waarom deze keuze?
Binnen de onderwijsteams en het crisisteam is ernstig nagedacht over wat goed is voor onze leerlingen (en indirect voor ouders) en wat goed is voor onszelf. We weten hoe belangrijk het voor onze leerlingen is om juist op een praktische manier te leren. Bovendien is het belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te leren. Vandaar dat we lessen op school aanbieden. We hebben besloten om de online lessen ook door te laten gaan, omdat deze in veel gevallen goed gaan en we dan meer onderwijsuren kunnen bieden. Voor de digitale lessen hoeven de klassen namelijk niet in tweeën gesplitst te worden. Voor leerlingen is het thuis soms lastig zich lang te concentreren of om op tijd in te loggen.
 
Vanwege de anderhalve meter is het niet haalbaar om alle leerlingen tegelijkertijd op school en in de klas te hebben. We hebben voor dagdelen op school gekozen en niet hele dagen omdat continuïteit voor praktijkschoolleerlingen belangrijk is. Op deze manier zijn leerlingen minimaal vier dagen per week bezig met school en/of stage.
 
Zorgen
We maken ons zorgen over de gezondheid van de docenten en de leerlingen (en indirect ouders). Niet voor niets zijn er nog steeds bepaalde richtlijnen zoals anderhalve meter afstand houden en de mondkapjesplicht. Het is daarom van belang dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand en de hygiëne afspraken.
 
Ingang, uitgang en routes in school
In de school is er sprake van éénrichtingsverkeer. Met pijlen wordt duidelijk gemaakt hoe de leerlingen door de school mogen bewegen. Dit om de 1,5 meter in acht te nemen. Nogmaals: leerlingen dragen in school altijd hun mondkapje. Na de lessen gaan leerlingen direct naar huis. Ze mogen niet op school en in de omgeving van school blijven hangen. 
 
Criteria om thuis te blijven voor de leerling
Mocht een leerling (verkoudheids)klachten hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft, zich laat testen en u school informeert. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.
 
Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met school.

Sneeuwnieuws

 
Vandaag is, na overleg met het bestuur, besloten de praktijkscholen Westfriesland ook dinsdag 9 februari nog dicht te houden in verband met het extreme weer.  
 
We kiezen voor een veilige optie en willen wederom geen risico nemen voor leerlingen en personeel die naar school moeten reizen over besneeuwde wegen. Daarom worden er geen fysieke lessen op school gegeven.
 
Er wordt wel online lesgegeven en de OPP-gesprekken die digitaal plaats vinden gaan gewoon door. 
 
Het schoolgebouw is dinsdag gesloten en mocht u iemand willen spreken dan kunt u dat via de mentor doen of mailen naar administratie.hoorn@praktijkschool.wf.
 
We gaan ervan uit dat de praktijklessen die al gepland stonden voor woensdag gewoon doorgaan. Houd uw mail en de website in de gaten. 

Sneeuwstorm

Vandaag is, na overleg met het bestuur, besloten de praktijkscholen Westfriesland maandag 8 februari dicht te houden in verband met het extreme weer. Er is sprake dat de code rood morgen ook nog geldt. 
 
We kiezen voor een veilige optie en willen geen risico nemen voor leerlingen en personeel die morgen naar school zouden moeten reizen. Daarom worden er geen fysieke lessen op school gegeven, online lessen gaan wel gewoon door. 
 
Het schoolgebouw is maandag gesloten en mocht u iemand willen spreken dan kunt u dat via de mentor doen of mailen naar administratie.hoorn@praktijkschool.wf.
 
We gaan ervan uit dat de praktijklessen die al gepland stonden voor dinsdag gewoon doorgaan. Houd uw mail en de website in de gaten. 

Corde rood

Vanavond is, na overleg met het bestuur, besloten de praktijkscholen Westfriesland maandag 15 februari toch dicht te houden in verband met de code rood die voor morgenochtend is afgegeven. Er wordt extreme gladheid verwacht.
 
We kiezen voor een veilige optie en willen geen risico nemen voor leerlingen en personeel die morgen naar school zouden moeten reizen. Daarom worden er geen fysieke lessen op school gegeven, online lessen gaan wel gewoon door.
 
Het schoolgebouw is maandag gesloten en mocht u iemand willen spreken dan kunt u dat via de mentor doen of mailen naar administratie.hoorn@praktijkschoolwf.nl
 
We gaan ervan uit dat de praktijklessen die al gepland stonden voor dinsdag gewoon doorgaan. Houd uw mail en de website in de gaten.

Corona update 21-10-20

Persconferentie
Tijdens de herfstvakantie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor het onderwijs waren er geen directe aanpassingen. Het besluit over de horeca heeft echter wel invloed op sommige van onze stages.
 
Stage
Het besluit over de horeca heeft helaas gevolgen voor onze leerlingen die stage lopen in de consumptieve richting. Ook in de zorg kan er een spannende situatie ontstaan voor sommige stageplekken. De stagedocenten van de leerlingen die het betreft, nemen contact op met de bedrijven, leerlingen en natuurlijk met u als ouder(s)/verzorger(s) of hebben dit reeds al gedaan. Mogelijk zal uw zoon of dochter op de stagedagen de komende vier weken helaas thuis zijn, zolang de horeca gesloten is. Er worden op dit moment alternatieve thuisopdrachten ontwikkeld voor deze leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de stagedocent?
 
Dringend advies mondkapjes
Zoals al eerder is gecommuniceerd, is er een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de lessituaties en wanneer leerlingen zitten, kunnen de mondkapjes af. Deze regels gelden nog steeds. Verder zijn we in afwachting wat de Eerste Kamer gaat zeggen over het verplichten van de mondkapjes. Wilt u het belang van het dragen van een mondkapje met uw zoon of dochter nogmaals bespreken?
 
Geplande activiteiten
Sommige geplande schoolactiviteiten lijken nog ver weg maar we hebben in verband met voorbereidingen voor deze activiteiten een aantal besluiten genomen:
·         Normaal gesproken kan er op donderdagavond gedineerd worden in ons restaurant. Het restaurant kan helaas niet open. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht zodat onze leerlingen bepaalde vaardigheden toch kunnen oefenen.
·         Sinterklaas zal in de eigen klas gevierd worden mits de regels dit blijven toestaan.
·         Een gezamenlijk kerstdiner met een heel leerjaar kan helaas niet doorgaan. Kerst zal  met de eigen klas gevierd worden in plaats met het hele leerjaar.
·         De schooldisco rond Valentijnsdag vervalt omdat de voorbereidingen hiervoor nu al plaats zouden moeten vinden. Er komt een leuk alternatief. Mocht het mogelijk zijn dan zullen we tegen het einde van het schooljaar een schooldisco organiseren.
 
Roosteraanpassingen
Ondanks de voorrang voor schoolpersoneel bij het testen op Corona, neemt het testen en wachten op de uitslag soms toch nog meerdere dagen in beslag. Helaas is lesuitval niet te voorkomen. Mochten er veel collega’s klachten krijgen of ziek zijn dan schakelen we over naar een rooster waarbij om de beurt een klas een dag vrij is. In de praktijk zal dit betekenen dat de klas van uw zoon/dochter eens in de maand een dag vrij is. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd, mocht dit het geval zijn.
 
Voorbereiding afstandsonderwijs
Ter voorbereiding van een eventuele lockdown zal er op dinsdag 3 november een studiemiddag zijn voor de docenten. De docenten worden voorbereid om digitaal les te geven (via Teams). Ook de leerlingen worden tijdens de lessen hier op voorbereid. Dit betekent dat uw zoon/dochter op dinsdag 3 november na het vijfde uur vrij is.
 
Informeren van ouder(s)/verzorger(s) over positieve testen
Wanneer op een school iemand positief getest is op Corona informeren we altijd ouder(s)/verzorger(s). Soms duurt dit een dag omdat we een protocol hebben dat we doorlopen, en dat vergt tijd. Allereerst informeren we de GGD, daar vragen we om advies. Daarnaast zoeken we zo scherp mogelijk uit of de leerling (of collega) besmettelijk was op school, en met wie hij of zij in contact is geweest. Ook dit kost tijd. We schrijven verschillende brieven (één voor alle ouders, één voor de ouders van de klas waar de leerling in zit of collega les geeft en één voor het personeel). Gelukkig hebben de twee situaties die we tot nu toe hadden, op school geen besmettelijke periode gehad.   
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
Oudergesprekken op school mag nog , mits er geen klachten zijn. Toch willen we onze voorkeur uitspreken dat we zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact hebben. 
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

onderbouw.jpg?>

Lessen op school en online thuis gaan door

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 23 februari is duidelijk geworden dat er voor onze school geen versoepeling is van maatregelen. Dat betekent dat we fysiek lesgeven op school én de onlinelessen door blijven gaan.
Het lesrooster ontvangen de leerlingen via hun mentor uiterlijk vrijdag 5 maart. Het lesrooster gaat in vanaf maandag 8 maart en duurt tot en met vrijdag 14 mei. Mochten er wijzigingen komen vanuit het Ministerie en de RIVM dan zullen wij daar natuurlijk op inspelen.

Corona update 31-3-2021

Open avond
Helaas hebben we moeten besluiten dat de open avond van 20 april niet door kan gaan. Alle basisscholen worden hierover ingelicht. Op onze website www.praktijkschoolhoorn.nl komen een aantal informatieve filmpjes over de Praktijkschool te staan, zodat ouders en leerlingen een beeld kunnen krijgen van het praktijkonderwijs. Voor nieuwe ouders/verzorgers en leerlingen blijft er een mogelijkheid tot een rondleiding.
 
Testbeleid
Vanuit de GGD zijn er nieuwe adviezen over het testbeleid. Leerlingen en collega’s zullen daardoor vaker het advies krijgen zich te laten testen en hoeven minder vaak in quarantaine. Stel dat er contact is geweest met een positief besmet persoon, maar dit niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter was. Dan hoef je niet in quarantaine, maar adviseert de GGD je wél uit voorzorg te laten testen. Heeft u nog vragen over het testbeleid, dan kunt u kijken op de website van het RIVM en de GGD. We houden ons aan deze regels.
 
Schoolkamp leerjaar 1, 2 en 3
Normaal gesproken gaan de leerjaren 1, 2 en 3 aan het begin van het schooljaar in september op schoolreis. In het crisisteamoverleg is er over het kamp 2021 gesproken. Het is nu nog te vroeg om daar een besluit over te nemen. Wij zijn voorzichtig positief, na de meivakantie wordt er een definitieve beslissing genomen.
 
Uitslag ouder/verzorger-enquête online onderwijs
Twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben wij per mail alle ouders/verzorgers gevraagd een enquête in te vullen over de invulling van het (online) onderwijs tijdens de tweede lockdown. De vragenlijst is door veel ouders/verzorgers ingevuld, daarvoor veel dank! Samenvatting van de uitslag:
-      Ten eerste mogen we een aantal mooie complimenten ontvangen: er is respect voor de veelzijdigheid aan onlinelessen die worden aangeboden, complimenten over het goede contact met de mentor, de afwisseling van de online en fysieke lessen, de leuke praktijkopdrachten, de knappe organisatie en de goede communicatie.
-      Ouders/verzorgers geven het aanbod van de online-lessen gemiddeld een 7.0.
-      De motivatie van leerlingen tijdens de online-lessen scoort gemiddeld een 6.4.
-      54 ouders/verzorgers vinden de hulp die hun zoon/dochter van de mentor ontvangt ‘goed’, 18 ouders/verzorgers geven de waardering ‘voldoende’ en 5 ouders/verzorgers vinden deze hulp ‘onvoldoende’.
-      Verreweg de meeste ouders/verzorgers kunnen geen directe voordelen van de onlinelessen noemen. Echter is er een grote groep die aangeeft dat hun zoon/dochter zich thuis beter kan concentreren vanwege minder afleiding. Andere dingen die genoemd worden zijn: werk is sneller af, gestructureerde les, aanbod van ritme, veiligheid, meer rust en het vaardiger worden met verschillende computerprogramma’s.
-      Het meest genoemde nadeel van de online-lessen is het gemis van de sociale contacten. Daarna wordt minder motivatie en/of concentratie vaak genoemd. Verder geven sommige ouders/verzorgers aan de onlinelessen minder persoonlijk te noemen. Tot slot zien een aantal ouders/verzorgers dat hun kind de lessen niet altijd goed begrijpt of moeite heeft met het vragen van hulp of extra uitleg.
-      Ter aanvulling wordt door een aantal ouders geschreven dat zij de dagdelen les op school kort vinden en een aantal maakt zich zorgen om het verloop van de stage.
De meeste ouders zijn tevreden over onze aanpak, het lesaanbod en de inzet van de docenten. Een mooi compliment voor ons team!
 
Nogmaals: criteria om thuis te blijven
De afspraak over criteria om thuis te blijven, is als volgt: heeft een leerling (verkoudheid)klachten, dan blijft de leerling thuis en laat zich testen. School wil graag geïnformeerd worden over de uitkomst van de test zodat we met elkaar de besmettingskansen zo klein mogelijk houden. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met school.

Corona update 16-4-2021

Zelftesten
U heeft vast al iets in het nieuws gehoord over de zelftesten in het onderwijs. Gezegd wordt dat de zelftesten vanaf aanstaande maandag op de scholen ter beschikking zijn en gebruikt kunnen worden. Dit is nu nog niet het geval. Belangrijk om te weten is dat zelftesten op scholen altijd op vrijwillige basis zijn, en, indien de leerling jonger dan 16 jaar is, alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) mag. Zodra we meer informatie hebben, zullen wij u hierover verder informeren en indien van toepassing om toestemming vragen.  
voor meer info over zelftesten en ons beleid zie deze link
 
Contact met de GGD
Wanneer een personeelslid of een leerling positief getest is op Corona, neemt de GGD contact met ons op. Dit hoort bij het bron- en contact onderzoek van de GGD. Wij geven verder geen informatie maar zoeken wel op school uit wie er mogelijk een risico heeft gelopen en waarschuwen dan de betreffende personen.
 
Onderwijs tot 13 mei
Afgelopen dinsdag bleek tijdens de persconferentie dat niets is veranderd voor het onderwijs. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Vandaar dat we besloten hebben dat het huidige rooster tot en met 12 mei van kracht blijft. 
 
Meivakantie
De meivakantie begint op maandag 26 april en eindigt op vrijdag 7 mei. Wij verwachten de kinderen weer op school op maandag 10 mei. Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei, de kinderen zijn die dagen ook vrij.
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Ook in het nieuws is dat scholen extra geld gaan krijgen om leerlingen extra te kunnen begeleiden. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken op welke gebieden onze leerlingen extra begeleiding gaan krijgen. U wordt hierover op de hoogte gehouden. Tijdens het OPP gesprek zal dit een onderwerp ter bespreking zijn.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.

Open avond

Helaas hebben we moeten besluiten dat de open avond van 20 april niet door kan gaan. Alle basisscholen worden hierover ingelicht. Op onze website www.praktijkschoolhoorn.nl komen een aantal informatieve filmpjes over de Praktijkschool te staan, zodat ouders en leerlingen een beeld kunnen krijgen van het praktijkonderwijs. Voor nieuwe ouders/verzorgers en leerlingen blijft er een mogelijkheid tot een rondleiding.