Trigoon

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Ouderavond Playback 23 september

Jongeren in Noord-Holland Noord zijn gemiddeld ongeveer 15 jaar oud als ze beginnen met drinken. Sinds 2014 is de leeftijdsgrens opgeschroefd naar 18 jaar. Niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit thema? Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed aan. Een feest der herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op  communicatie tussen ouders en hun pubers.
 
Aan de keukentafel
Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden gaan pubers soms verder dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. De afspraken met ouders blijken vaak ook niet helder te zijn. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om drank of drugs? Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische scènes aan de keukentafel tussen ouders en hun puberende zoon of dochter.
 
Een greep uit reacties van vorige bezoekers
‘Geweldige manier om je bewust te worden van de diepere laag in de dynamiek tussen ouder en kind. Alcohol is eigenlijk óók een lastig thema voor je kind, maar die kijkt door een hele andere bril.’
Rob Nugteren, ouder uit Oud-Beijerland
‘De ouderavond is een verfrissende manier om de (geleverde) kennis bij ouders te laten beklijven.’
Nico van der Lely, kinderarts Polikliniek voor Jeugd en Alcohol, Reinier de Graaf Ziekenhuis
‘Hartstikke goed, de voorlichtingsavond. Herkenbaar en leuk gespeeld door de acteurs. Fijn om nog eens bevestigd te krijgen dat het zo heel belangrijk is om met je kinderen te blijven communiceren."
Ouder van leerling Bonhoeffer College Castricum
‘Een zeer waardevol en interactief programma met aansprekende en herkenbare voorbeelden. Ouders krijgen echt bruikbare tips! Bij ons heeft het geleid tot een beter alcoholbeleid. Een aanrader voor alle sportclubs!’
John van Echtelt, ouderraad voetbalclub MSV'19 Montfoort
 
Meld je aan
Hierbij nodigen we je van harte uit om de online ouderavond Onder Invloed bij te wonen. Deze vindt plaats op 23 september en duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Mail naar interventiesgezondheid@ggdhn.nl om je direct aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/onderinvloed en www.incontrolofalcoholendrugs.nl
 

We gaan weer beginnen

Deze week start de school. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en zin om naar school te gaan. Wij kijken er naar uit om iedereen weer te ontmoeten!
 
Op maandag 23 augustus verwelkomen we leerjaar 5 en de leerlingen van de Entree-opleiding. Op dinsdag ontvangen we de andere leerjaren. Informatie hierover heeft u al ontvangen en is nog te vinden op onze website. Woensdag 25 augustus starten we volgens het regulier rooster. Voor de start nog een aantal belangrijke mededelingen:
 
Mondkapjes
Tot 20 september zijn mondkapjes verplicht voor zowel leerlingen als personeel. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst op school, een mondkapje draagt. In het lokaal mag het mondkapje weer af. Verder blijft de maatregel van anderhalve meter afstand tussen volwassenen en leerlingen in stand.
 
Testen voor start schooljaar
Het ministerie verzoekt leerlingen en personeel van scholen om drie dagen en één dag voor de start van het schooljaar een zelftest af te nemen. Dit om eventuele besmettingen snel op te sporen. Bij klachten blijft het nodig om je te laten testen bij de GGD. Het regelmatig zelftesten als je nog niet ingeënt bent, blijft het advies.
 
Schoolkamp
De geplande schoolkampen op 1 t/m 3 september van leerjaar 1, 2 en 3 gaan vooralsnog door. Daar waar nodig en mogelijk dragen leerlingen en personeel mondkapjes. Een nadrukkelijke vraag aan leerlingen om zich voor het kamp te testen met een zelftest om besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Leerlingen kunnen gratis zelftesten op school krijgen. Verdere informatie over het schoolkamp volgt.
 
Jassen en petjes
Jassen en petjes horen niet thuis in het leslokaal maar kunnen weer worden opgeborgen in de kluisjes.
 
Ouderkennismakingsavonden
Op dit moment is het nog onduidelijk of de ouderkennismakingsavonden van begin september door mogen gaan. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.