Trigoon

Kosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op school bieden wij veel activiteiten aan naast het onderwijs. Bijvoorbeeld  introductieactiviteiten, bezoek aan musea, sinterklaas en kerstviering, een danceworkshop of fotografieworkshop. Voor deze activiteiten vragen wij een bijdrage van ouder(s)/verzorger(s). Maar als u niet betaald, mag uw zoon/dochter natuurlijk wel meedoen aan de extra’s. De vrijwillige ouderbijdrage is dus vrijwillig en u hoef niet te motiveren waarom u niet betaald. Mocht er te weinig budget zijn dan kan het zijn dat er activiteiten geschrapt worden of gewijzigd. Er zijn vier soorten schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage valt onder categorie 4:

schoolkosten.jpg?>