Trigoon

Extra zorg/avondschool

Welke extra zorg bieden wij voor onze leerlingen?

onderbouw.jpg?>

Specifieke ondersteuningsbehoefte

Leerlingen van de scholen voor praktijkonderwijs hebben specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan vooral om:
 

  • Leerstof op eigen niveau
  • Extra aandacht voor leerlingen die mogelijk door kunnen stromen naar vervolgonderwijs
  • Veel aandacht voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
  • Toeleiding naar arbeid
 
De school speelt hierop in door leerlingen een eigen leerroute te bieden. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. Meer informatie vindt u in het schoolondersteuningsplan op deze website. Klik op de download voor dit plan.

Training “Ho, tot hier en niet verder…!’


Waarom een weerbaarheidtraining?
Er gebeuren zoveel dingen die je niet wilt. Je wilt niet dat iemand de baas over je speelt. Je zegt: “Nee”, maar de ander luistert niet. Je bent soms bang als je op straat loopt. Je wordt lastiggevallen en dat wil je stoppen. Je vindt het moeilijk om NEE te zeggen als iemand iets vraagt.
 
Wat is een weerbaarheidtraining?
Door middel van spel, bewegen, tekenen en praten sta je stil bij wat je wilt, kan en doet. Je oefent hoe je je stem krachtig kan gebruiken en hoe je sterk staat zodat je rustig en sterk overkomt, ook in moeilijke situaties. We doen oefeningen waarin je leert voor jezelf opkomen en jezelf verdedigen.
 
Trainers
De training wordt gegeven door Mw. G. Brom en Mw. S. de Groot, leerkrachten van de Praktijkschool in Hoorn. De training is gebaseerd op de methodiek: “Ho, tot hier en niet verder…!” van Jooske Kool. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van Jooske Kool: https://www.psychosocialeweerbaarheid.com/jooske-kool.html 
 
Wanneer?
De trainingen worden 12 weken lang, met uitzondering van de schoolvakanties, gegeven. De bijeenkomsten duren 1 ½ uur per keer. Ook is er een ouderbijeenkomst.
 

Kic lessen

Kracht in Controle maakt leerlingen bewust van hun eigen ik, talenten en kwaliteiten. Je ‘kracht in controle’ hebben betekent enerzijds dat je kunt opkomen voor jezelf, maar ook dat je kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn.

Avondschool

Als nazorg aan onze oud-leerlingen bieden we jullie aan om op donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur onder begeleiding van dhr. Veenema en dhr. Griffioen te studeren.
 
Waar bieden we hulp bij?

  • Theorie auto- of scooterrijbewijs oefenen
  • Huiswerkbegeleiding voor een niveau 1 of 2 opleiding
  • Extra Nederlands (bijvoorbeeld sollicitatiebrief schrijven of CV maken)
  • Hulp bij het invullen van formulieren
  • Extra Rekenen
Als je een andere vraag hebt waarbij je graag hulp zou willen hebben, dan kan dat ook.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is uiteraard vrijblijvend. Je kunt dus ook gewoon twee keer komen en dan niet meer. Wel willen we van te voren weten of je komt. We maken dan een account voor je aan op de computer. Je eigen laptop meenemen kan ook.
 
Wanneer je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de administratie van school (telefoonnummer 0229-219487). Geef dan je naam en telefoonnummer door, dan nemen we contact met je op.
Je bent welkom!

Dyslexie

Bij een vermoeden van dyslexie kan door de mentor van de Praktijkschool een onderzoek naar dyslexie aangevraagd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de schoolpsycholoog en de dyslexiespecialist. Daaruit volgen handelingsadviezen.

Begeleiding op de Praktijkschool
Voor leerlingen met dyslexie zijn op de Praktijkschool diverse voorzieningen mogelijk. Met een dyslexieverklaring krijgen de leerlingen een dyslexiepas. Met deze dyslexiepas hebben de leerlingen speciale rechten:
 
- Bij proefwerken en toetsen recht op meer tijd en/of teksten met een vergroot lettertype.
- Andere voorzieningen zoals mondelinge overhoringen, het gebruik van het computerprogramma Kurzweil (de tekst wordt door de computer voorgelezen)
- Een plekje in de klas waar de leerling zich goed kan concentreren
Per leerling worden afspraken gemaakt aan de hand van de adviezen van deskundigen.

Daarnaast krijgen dyslectische leerlingen ook speciale begeleiding op het gebied van lezen en spellen in kleine groepjes.
De begeleiding wordt aangestuurd door de dyslexiespecialist van de school (E.A. Bosch) en een vakleerkracht (J. Douwes ) verbonden aan de school. Deze begeleiding vindt één keer per week plaats gedurende het hele schooljaar. 

Ouder- en jeugdsteunpunt West-Friesland

Samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland heeft een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt voor ouders, kinderen en jeugdigen opgericht. Dit steunpunt wil ouders en leerlingen nog meer betrekken bij passend onderwijs, door te informeren, ondersteunen en signaleren. Op de website van het samenwerkingsverband onze website is hierover meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld het filmpje van de Rijksoverheid met uitleg over passend onderwijs.
Brechtje Dantuma (orthopedagoog) is aangesteld als onafhankelijk contactpersoon voor het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland. Zij is te bereiken per mail: b.dantuma@passendonderwijswf.nl of via het contactformulier van de website van het samenwerkingsverband.

ouder-en-jeugdsteunpunt-west-friesland.jpg?>