Trigoon

Uitstroomrichtingen

Kies wat bij je past

Onze uitstroomrichingen zijn:

  •  Dienstverlening en zorg
  •  Verkoop en retail (Winkelpraktijk)
  •  Bouwtechniek
  •  Metaaltechniek 
  •  Consumptief
  •  Plant en dier
Voor alle richtingen geldt dat je daarnaast de algemene vakken Nederlands,  rekenen en wiskunde, maatschappijleer, Engels en lichamelijke opvoeding krijgt. Hieronder worden de verschillende uitstroomrichtingen verder uitgelegd.

restaurant-2.jpg?>

Consumptief

Consumptief heet ook wel consumptieve techniek.  Op een theoriedag krijg je naast de algemene vakken: 
Werken in de keuken, Praktijk en Loopbaan

Op een praktijkdag leer je technieken die je nodig hebt voor je stage. Ook kun je op je stage aan je chef vragen welke technieken je op school nog kunt oefenen. Je kunt denken aan:
Snijtechnieken                          Hygiëne
Serveren/presenteren             Kooktechnieken
Portioneren                               Menuleer
Meten en wegen

Verder oefen je op de praktijkdag voor de toets ‘Werken in de keuken’.  De toets kun je afsluiten met een certificaat/verklaring. Deze heeft een officieel logo van de Stichting Vakopleiding Horeca. Tot slot leer je om te gaan met tijdsdruk. 

Plant en Dier

In het derde leerjaar gaan de leerlingen een dag in de week op stage. Het derde leerjaar staat in teken van de oriëntatie. Dit betekent dat leerlingen een dag in de week gaan stagelopen waarbij de nadruk ligt op het leren werken en vooral de persoonlijke competenties. Als het stagelopen goed gaat, kan dit uiteraard uitgebreid worden.
 
De volgende certificaten kun je binnen de richting agrarische technieken halen:
- Heftruckcertificaat
- VCA-diploma (basisveiligheidsdiploma)
 
In het vierde leerjaar gaan de leerlingen drie dagen op stage. Hierbij komen ook de vakgerichte competenties aan bod. Twee dagen komen de leerlingen op school op theorielessen en praktijk te volgen. 
 
Theorielessen
De theorielessen bestaan uit allerlei vaardigheden die onze praktijkschoolleerlingen nodig hebben. Daarbij is het belangrijk dat elke leerling op zijn/haar niveau aan de slag kan. Zowel in de onderbouw als de bovenbouw werken we met prestaties. Prestaties zijn bewijzen dat je bepaalde vaardigheden bezit.  Prestaties zijn vakgericht uitgezocht, zodat de leerling die kiest voor bijvoorbeeld 'Dier' net zoveel vaardigheden ontwikkeld als de leerling die heeft gekozen voor 'Tuin' of bijvoorbeeld 'Landschap'.
 
 
Praktijklessen 
Op je praktijkdag leer je een aantal technieken die je nodig hebt voor je stage. Voorbeelden hiervan zijn:
- Onderhoud en beplanten van het groen rond de school
- Werken in de schooltuin en soms bij een bedrijf of instelling 
- Leren hoe je het gereedschap op de juiste manier gebruikt en onderhoudt
- Werken aan je sociale vaardigheden: samenwerken, problemen oplossen
- Veilig werken
- Excursies
 
Stagemogelijkheden
Als je kiest voor Plant en dier als uitstroomrichting zijn er veel verschillende soorten bedrijven waar je kan gaan stagelopen.
Zo kan je gaan stagelopen bij de volgende soorten bedrijven:
- Hoveniersbedrijf
- Loonwerkbedrijf
- Glastuinbouwbedrijf
- Tuincentrum
- Sierteeltbedrijf
- Gemeentelijke groenvoorziening
- Bollenbedrijf
- Bloemisterij
- Veehouderij
- Zorgboerderij
- Kinderboerderij
- Paardemelkerij
- Hondenpension
- Bestratingsbedrijf
Waar je gaat stagelopen hangt af van je wensen, interesse en mogelijkheden.
 
Naast stagelopen en lessen binnen de school zijn er nog andere vaardigheden die heel belangrijk zijn. Zo gaan we aan het begin van het jaar met de hele groep op kamp om het groepsproces te stimuleren. De meerwaarde van deze intensieve maar leuke dagen betalen zich in de loop van het jaar zeker uit.
 
Aan het einde van het jaar is er nog een buitenlandse stage. Een week naar, vooralsnog, België om daar klussen op een camping te verrichten. De combinatie werken, plezier, omgaan met elkaar en samenwerking gedurende meerdere dagen zijn onlosmakelijk verbonden met het doel van onze school: Leerlingen toeleiden naar zelfstandige en verantwoordelijke burgers.
 
Gedurende het jaar zullen er verder nog diverse activiteiten ondernomen worden die te maken hebben met de uitstroomrichting. Zo doen we mee aan de natuurwerkdag in Schoorl, gaan we perenplukken op een fruitkwekerij en bezoeken we agrarische bedrijven.
 
  
Uitstroommogelijkheden
Uitstroommogelijkheden van de richting agrarische technieken voor werk en/ of opleiding:
- Werken bij een hoveniersbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding mbo 1 Tuin, park, en Landschap.
- Werken bij een loonwerkbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker agrarisch loonbedrijf.
- Werken bij een veehouderij, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent veehouderij.
- Werken bij een glastuinbouwbedrijf, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker bedekte teelt.
- Werken bij een tuincentrum, bv. in het magazijn of het verzorgen van de kamerplanten of de dieren.
- Werken bij een Sierteeltbedrijf, in de kas werken aan het onderhoud van bv. rozen, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent medewerker bedekte teelt.
- Werken als dierverzorger, eventueel gekoppeld aan de opleiding assistent dierverzorger.

Bouwtechniek

Naast de algemene vakken en Praktijk en Loopbaan komen de volgende onderdelen tijdens de praktijkdag aan bod: 
- Technisch tekenen
- Bouwtechniek/ Houtbewerking
- VCA: hiervoor kunnen leerlingen aan het einde van het jaar een certificaat of diploma behalen
 
Er bestaat ook de mogelijkheid om een heftruckdiploma, en een lasdiploma te behalen.
 
Uitstroommogelijkheden van de techniek, o.a.:
- Installatietechniek (cv, water- en gasleiding, afvoer)
- Kozijnen (in de productie)
- Stratenmakerbedrijven
- Bouwbedrijven (voegen, timmeren, metselen en tegelzetten)
- Schildersbedrijven (schuren, plamuren en schilderen)
- Metselbedrijven
 
Vervolgopleidingen
- Assistent Bouwen
- Wonen en Onderhoud
- Assistent Logistiek

Metaaltechniek

Naast de algemene vakken en Praktijk en Loopbaan komen de volgende onderdelen tijdens de praktijkdag aan bod: 
- Technisch tekenen
- Montage
- Mechanische techniek/ Metaalbewerking
- VCA: hiervoor kunnen leerlingen aan het einde van het jaar een diploma behalen
- Er bestaat ook de mogelijkheid om een heftruckdiploma, een lasdiploma en een trekkerdiploma te behalen.
- Uitstroommogelijkheden van de techniek:
- Installatietechniek (cv, water- en gasleiding, afvoer)
- Autoschadebedrijven (uitdeuken, schuren, plamuren en spuiten)
- Metaalbedrijven (lassen, bankwerken, machinale bewerking)
 
 Vervolgopleidingen:
- Assistent Installatie- en Constructietechniek
- Assistent Mobiliteitsbranche
- Assistent Logistiek

metaal-2.jpg?>

Dienstverlening & Zorg

In leerjaar 4 wordt onder andere gewerkt aan het KPC certificaat “Schoonmaken in de Groothuishouding”. Naast de algemene vakken en Praktijk en Loopbaan komen de volgende onderdelen tijdens de praktijkdag aan bod: 
- Sanitair reinigen
- Interieur reinigen, enkelvoudig moppen, stofwissen.
- Zelfstandig werken
- EHBO
- Samenwerken
- Leren plannen, in perioden
- Werken met portfolio
- Aftekenen van vakcompetenties 2 keer per jaar op school.
- Werken aan eigen ontwikkeling Nederlands en rekenen
- Oefen met baby Noa
 
In leerjaar 4 en leerjaar 5 wordt ook gewerkt aan het KPC certificaat “Werken in de zorg” en komen de volgende onderdelen aanbod:
- Ramen zemen
- Rolstoelreinigen
- Bed opmaken.
- Evalueren volgens de STARRT-methode
- Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Samenwerken kunnen werken
- Leren plannen over het gehele jaar
- Portfolio als leidraad
- Aftekenen van de competenties op school en op stage
- Werken aan eigen ontwikkeling Nederlands en rekenen

In MBO-niveau 1 wordt er onder andere gewerkt aan:
- Competentie gericht onderwijs met werkprocessen
- Portfolio als leidraad
- Evalueren volgens de STARRT-methode
- Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Samen kunnen werken
- Leren plannen over het gehele jaar
- Leren, loopbaan en burgerschap
- Beroepsprestaties op stage
- 360 graden feedback
 
Stagemogelijkheden bij:
- Verzorgingshuizen zoals Avondlicht, Betsy Perk, Noorderlandhuis en Westerhaven
- Verpleeghuizen zoals Hoge Hop en Lindendael
- Gehandicaptenzorg zoals De Rode Luifel, Caroussel en Branderhoeve
- Peuterspeelzaal  zoals De Zwaaghalsjes en De Peutertuin
- Basisscholen zoals De Wereldwijzer, Roald Dahlschool en de Tandem
- Gezinsstage 

Winkelpraktijk

In leerjaar 3 krijg je in 4 dagen zowel praktijk als theorievakken. Als je in leerjaar 4 en 5 instroomt, heb je te maken met een dag theorieles en een dag praktijkles. Op deze lesdagen lopen theorie- en praktijklessen in elkaar over.
 
Op een theoriedag komen naast de algemene vakken en Praktijk en Loopbaan de volgende vakken aan bod:                                                   
- Rekenvaardigheden op het gebied van geld
- Oriëntatie op de handel en kennis van begrippen in de winkel
- Aanleren vakgerichte (winkel) vaardigheden
- Aanleren sociale vaardigheden
- Veiligheid in de winkel
- Programma’s op de computer voor winkel
- Eventueel excursies
- Jezelf leren presenteren
- Het leren presenteren van producten
- Een verslag kunnen maken van je stage
- Leren omgaan met de kassa
 
Uitstroommogelijkheden voor werk en/of opleiding:
 
- supermarkt:      Deen, Dekamarkt, Spar, Vomar, Jumbo, Albert Heijn
- warenhuis:        Hema, V&D
- drogisterij:         Kruidvat, Dirx, Etos
- kleding:              Zeeman, Henk.nl, Terstal, C&A, M&S
- schoenen:         Bristol, Scapino, Van Haren
- boekhandel:     Stumpel, Readshop
- magazijn:          Deen, Borent, Baas Papierwaren
- sportwinkel:     Aktiesport
- bouwmarkt:     Karwei, Gamma, Praxis
- bakkerij:            Bakkerij Bart, Stevers
- divers:                Action, Leen Bakker, Kwantum
 
Entree opleiding niveau 1: Aankomend Verkoopmedewerker (AVM)
Op de Praktijkschool wordt in samenwerking met een ROC het MBO niveau 1 Aankomend verkoopmedewerker gegeven.  De leerling krijgt op school één dag praktijkvakken en 1 dag theorievakken. Daarnaast loopt hij of zij drie dagen stage (BOL) of werkt (BBL) drie dagen in de week.
 
De leerlingen beginnen met Kerntaak 1: ‘Assisteren bij de goederenontvangst en goederenopslag’. Dat bestaat uit een praktijkgedeelte, wat de leerling op het stagebedrijf moet uitvoeren. Het theoriegedeelte wordt op school gedaan. Voor beide onderdelen doet de leerling een examen.
Daarna werkt de leerling aan kerntaak 2: ‘Assisteren bij de verkoop en het verlenen van service’. Ook dit bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Het praktijkexamen van de kerntaken 1 en 2 doet de leerling op het stageadres. Voor het theorie-examen maakt hij een werkstuk of houdt hij een presentatie.
 
Het praktijkexamen begint met een nulmeting. Dit is een lijst met competenties waarop gescoord kan worden van onvoldoende tot goed. Een tijdje later volgt de voortgangsmeting en uiteindelijk volgt het examen waarbij naar alle besproken competenties gekeken wordt.
Wanneer de examens van kerntaak 1 en 2 volledig zijn afgenomen en voldoende zijn behaald, heeft de leerling het Entree  diploma behaald!

winkelpraktijk.JPG?>