Trigoon

Onderbouw

De eerste 2 leerjaren

De onderbouw

Leerjaar 1 en 2 vormen op de Praktijkschool Westfriesland de onderbouw. De helft van de lessen wordt praktisch ingevuld. Traditioneel begint het schooljaar met een driedaags schoolkamp: het versnelt een hechte groepsvorming tussen leerlingen onderling en tussen de mentor en zijn of haar klas. De mentor vormt samen met leerling en ouder(s)/verzorger(s) de spil in ons onderwijs. Drie maal per jaar vindt een zogenaamd OPP-gesprek plaats tussen mentor en leerling met ouder(s)/verzorger(s). In dat gesprek wordt geëvalueerd hoe de afgelopen periode is verlopen en welke doelen er de komende periode worden gesteld. Die laatste komen uit de coaching gesprekken tussen mentor en leerling.
 
Het portfolio speelt een centrale rol binnen de lessen en tijdens het OPP gesprek. Voor ieder vak kun je de leeropbrengst erin terugvinden. Bij praktijkvakken zijn dat vaak foto’s van werkstukken of een smakelijk gerecht, bij theorievakken een aantekening of een verslag.
 
Het tweede leerjaar staat bol van activiteiten die voorbereiden op het stagelopen in de hogere leerjaren. Excursies naar bedrijven, aan de slag op het arbeidstraining centrum (ATC), sollicitatie training en een week interne stage binnen school vormen samen de kern.
 
 

onderbouw.jpg?>