Trigoon

Na de praktijkschool

Entree-onderwijs

We bieden in een aantal richtingen na het Praktijkschooldiploma een eigen Entree-opleiding aan.
Entree-opleiding staat voor een MBO-niveau 1 opleiding (in BOL- of BBL-vorm, dus leren en stage of leren en werk). Leerlingen kunnen zo na het PrO diploma een erkend MBO-diploma bij ons halen waarmee ze aan het werk kunnen of indien mogelijk verder kunnen leren op een niveau 2 opleiding van een ROC/AOC. De leerlingen kunnen kiezen voor verschillende entree-richtingen.
Wij kunnen niet zelf dit diploma uitgeven, maar werken hiervoor samen met de organisatie ORGB, een opleidingsinstituut dat bestaat sinds 2009 en gespecialiseerd is in het organiseren en uitvoeren van opleidingen.
De leerling komt minimaal één dag naar school gecombineerd met drie of vier dagen stage of werk bij een erkend leerbedrijf in de gewenste uitstroomrichting. De lessen zijn volledig gericht op het behalen van dit diploma.
Plaatsing in dit traject is gebaseerd op het advies van de mentor en alle betrokken docenten van het bovenbouwteam. De leerling moet een stageplek hebben, passend gedrag laten zien en kunnen werken naar referentieniveau 1F.
De richtingen waarvoor we nu een entree aanbieden zijn:

 • Verkoop en retail
 • Consumptief
 • Logistiek
 • Dienstverlening en Zorg

Nazorg

Sinds een aantal jaren wordt door de Praktijkschool Westfriesland Hoorn, op een actieve manier nazorg verleend aan de uitgestroomde leerlingen. We willen dat onze leerlingen, wanneer zij uitstromen, zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij functioneren, werken en wonen. Het doel van de nazorg is de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling in onderwijs of werk te voorkomen (preventief handelen). Indien er sprake is van uitval, zal de school begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen om zo hervatting en continuering van deelname aan de maatschappij te bewerkstelligen.
 
Alle schoolverlaters worden minimaal twee jaar na het verlaten van de school gevolgd door de nazorgcoördinator. Er wordt bijgehouden of leerlingen nog werk hebben of een opleiding volgen of daar hulp bij nodig hebben. Heeft de leerling geen werk of opleiding meer, dan kan een nazorgmedewerker in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van werk en/of een opleiding. Ook kan hij/zij adviseren bij het aanvragen van uitkeringen en bij alle andere zaken waar de leerling mee zit. Zie voor meer informatie het schoolondersteuningsplan op deze website.

Avondschool

Als nazorg aan onze oud-leerlingen bieden we jullie aan om op donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur onder begeleiding van dhr. Veenema en dhr. Griffioen te studeren.
 
Waar bieden we hulp bij?

 • Theorie auto- of scooterrijbewijs oefenen
 • Huiswerkbegeleiding voor een niveau 1 of 2 opleiding
 • Extra Nederlands (bijvoorbeeld sollicitatiebrief schrijven of CV maken)
 • Hulp bij het invullen van formulieren
 • Extra Rekenen
  Als je een andere vraag hebt waarbij je graag hulp zou willen hebben, dan kan dat ook.
   
  Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is uiteraard vrijblijvend. Je kunt dus ook gewoon twee keer komen en dan niet meer. Wel willen we van te voren weten of je komt. We maken dan een account voor je aan op de computer. Je eigen laptop meenemen kan ook.
   
  Wanneer je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de administratie van school (telefoonnummer 0229-219487). Geef dan je naam en telefoonnummer door, dan nemen we contact met je op.
  Je bent welkom!

Zowh@t

Op 10 juni 2015 is in het bestuurlijk overleg Voortijdig School Verlaten (VSV) West-Friesland besloten tot een regionale aanpak ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Stichting Trigoon is bestuurlijk ketenpartner en mede ontwikkelaar van de onderstaande voorzieningen. Diverse activiteiten en projecten zijn onder de noemer regionale aanpak ‘jongeren in een kwetsbare positie’ gebundeld in onder andere:
 
Het Jongerenloket Westfriesland           https://jongerenloketwestfriesland.nl/
ZOWh@t arbeidsparticipatie                   https://zowhatinfo.blogspot.com
De toeleidingscommissie entree (TLC)
De transitiecoaches in het voortgezet onderwijs
Voor meer informatie zie het schoolondersteuningsplan op deze website.