Trigoon

Middenbouw 

Leerjaar 3

Middenbouw

In leerjaar 3 starten we met één dag stage in de week, de andere dagen zijn lesdagen op school met praktijkvakken en theoretische vakken. De stage heeft als doel om de leerling kennis te laten maken met diverse richtingen. Bij praktijkvakken maakt de leerling een keuze uit vier van de acht praktijkvakken. Dit zijn de keuzevakken: bouw, metaal, installatie, styling, dienstverlening & zorg, winkelpraktijk, consumptief en agrarisch. Naast deze praktijkvakken krijgt iedere leerling de volgende vakken:  

  • Mentorles                              KIC                                      Nederlands
  • Engels                                    Rekenen                            Maatschappijleer 
  • Domeinles                            Gezondheidskunde        Drama
  • Informatiekunde                Creatieve Vorming           Vrijetijdsbesteding