Trigoon

Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte

2020-2021

Corona update 21-10-20

Persconferentie
Tijdens de herfstvakantie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor het onderwijs waren er geen directe aanpassingen. Het besluit over de horeca heeft echter wel invloed op sommige van onze stages.
 
Stage
Het besluit over de horeca heeft helaas gevolgen voor onze leerlingen die stage lopen in de consumptieve richting. Ook in de zorg kan er een spannende situatie ontstaan voor sommige stageplekken. De stagedocenten van de leerlingen die het betreft, nemen contact op met de bedrijven, leerlingen en natuurlijk met u als ouder(s)/verzorger(s) of hebben dit reeds al gedaan. Mogelijk zal uw zoon of dochter op de stagedagen de komende vier weken helaas thuis zijn, zolang de horeca gesloten is. Er worden op dit moment alternatieve thuisopdrachten ontwikkeld voor deze leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de stagedocent?
 
Dringend advies mondkapjes
Zoals al eerder is gecommuniceerd, is er een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de lessituaties en wanneer leerlingen zitten, kunnen de mondkapjes af. Deze regels gelden nog steeds. Verder zijn we in afwachting wat de Eerste Kamer gaat zeggen over het verplichten van de mondkapjes. Wilt u het belang van het dragen van een mondkapje met uw zoon of dochter nogmaals bespreken?
 
Geplande activiteiten
Sommige geplande schoolactiviteiten lijken nog ver weg maar we hebben in verband met voorbereidingen voor deze activiteiten een aantal besluiten genomen:
·         Normaal gesproken kan er op donderdagavond gedineerd worden in ons restaurant. Het restaurant kan helaas niet open. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht zodat onze leerlingen bepaalde vaardigheden toch kunnen oefenen.
·         Sinterklaas zal in de eigen klas gevierd worden mits de regels dit blijven toestaan.
·         Een gezamenlijk kerstdiner met een heel leerjaar kan helaas niet doorgaan. Kerst zal  met de eigen klas gevierd worden in plaats met het hele leerjaar.
·         De schooldisco rond Valentijnsdag vervalt omdat de voorbereidingen hiervoor nu al plaats zouden moeten vinden. Er komt een leuk alternatief. Mocht het mogelijk zijn dan zullen we tegen het einde van het schooljaar een schooldisco organiseren.
 
Roosteraanpassingen
Ondanks de voorrang voor schoolpersoneel bij het testen op Corona, neemt het testen en wachten op de uitslag soms toch nog meerdere dagen in beslag. Helaas is lesuitval niet te voorkomen. Mochten er veel collega’s klachten krijgen of ziek zijn dan schakelen we over naar een rooster waarbij om de beurt een klas een dag vrij is. In de praktijk zal dit betekenen dat de klas van uw zoon/dochter eens in de maand een dag vrij is. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd, mocht dit het geval zijn.
 
Voorbereiding afstandsonderwijs
Ter voorbereiding van een eventuele lockdown zal er op dinsdag 3 november een studiemiddag zijn voor de docenten. De docenten worden voorbereid om digitaal les te geven (via Teams). Ook de leerlingen worden tijdens de lessen hier op voorbereid. Dit betekent dat uw zoon/dochter op dinsdag 3 november na het vijfde uur vrij is.
 
Informeren van ouder(s)/verzorger(s) over positieve testen
Wanneer op een school iemand positief getest is op Corona informeren we altijd ouder(s)/verzorger(s). Soms duurt dit een dag omdat we een protocol hebben dat we doorlopen, en dat vergt tijd. Allereerst informeren we de GGD, daar vragen we om advies. Daarnaast zoeken we zo scherp mogelijk uit of de leerling (of collega) besmettelijk was op school, en met wie hij of zij in contact is geweest. Ook dit kost tijd. We schrijven verschillende brieven (één voor alle ouders, één voor de ouders van de klas waar de leerling in zit of collega les geeft en één voor het personeel). Gelukkig hebben de twee situaties die we tot nu toe hadden, op school geen besmettelijke periode gehad.   
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
Oudergesprekken op school mag nog , mits er geen klachten zijn. Toch willen we onze voorkeur uitspreken dat we zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact hebben. 
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

Adviezen

Vanaf 18 jaar wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd. We vragen de leerlingen om tot het personeel de 1,5 meter afstand aan te houden. Verder moeten handen zo vaak mogelijk gewassen worden. Wanneer er klachten zijn die wijzen in de richting van Corona is het advies thuis te blijven en je te laten testen.

Coronavirus (Covid-19) 

Zoals al eerder is vermeld, houden we ons op school aan de richtlijnen van het RIVM. Voor de meest recente richtlijnen verwijzen wij u naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Vakantie in het buitenland en thuisquarantaine

Het reisadvies naar andere landen wordt regelmatig aangepast.  Wanneer u op vakantie bent geweest in een land of gebied dat de code ‘oranje’ had op het moment dat u daar verbleef, krijgt u het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook voor jongeren vanaf 12 jaar geldt dit advies. Zie voor meest recente informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen .
 
Bij twijfel vragen we u contact op te nemen met school of te kijken op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland.
Mocht u op vakantie zijn geweest en weet u niet zeker of uw zoon of dochter naar school kan, wilt u dan contact opnemen met school? Dan kunnen we samen uitzoeken of en tot wanneer u zoon/dochter het beste thuis kan blijven.

Gesprekken op school

Bij bezoek aan onze school, moet bij de ingang een vragenlijst ingevuld en achter gelaten worden bij de conciergeloge. Dit zodat, mocht een leerling/medewerker/bezoeker van de school het corona-virus hebben, de GGD alle betrokkenen zo snel mogelijk kan informeren. 

Update met betrekking tot Coronavirus 20 september 2020

 
Thuisblijven bij
Het is van groot belang dat uw zoon/dochter bij één of meerdere van de volgende klachten thuis blijft:

  • neusverkoudheid
  • niezen en hoesten
  • keelpijn
  • moeilijk ademen/benauwdheid
  • koorts boven de 38 graden
  • plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen
Advies is om je te laten testen als je klachten hebt.
Tot de uitslag van de test bekend is, is het advies thuis te blijven. Op www.ggdhollandsnoorden.nl is meer informatie te vinden over de aanmeldprocedure voor een test.
 
Uitleg over Corona maatregelen in andere talen
Op de website van de rijksoverheid is informatie te vinden over de Corona maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
 
Uitval lessen
Er zijn in de afgelopen weken lessen uitgevallen doordat personeel van onze school verkoudheidsverschijnselen heeft. Het advies is immers thuis te blijven bij klachten en je te laten testen. Door de lange wachttijden bij het testen, duurt het een aantal dagen voordat iemand zeker weet of er sprake is van Corona. Tot die tijd word je geacht thuis te blijven. We proberen daar waar mogelijk uitgevallen lessen te vervangen maar dit lukt lang niet altijd. We hopen op uw begrip voor de situatie. De VO-raad heeft bij  het ministerie een verzoek neergelegd om personeel van scholen voorrang te geven bij  het testen. Bij sommige gemeenten gebeurt dit al. In Hoorn is dit nog niet het geval.
 
Melden van Corona
De school zal u informeren wanneer er sprake is van Corona bij  een leerling of medewerker. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de GGD en ons laten informeren hoe te handelen. 
 
Thuis lessen volgen
Indien mogelijk proberen we leerlingen die thuis zijn met milde klachten zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen. Sommige leerlingen die thuis zijn, hebben deze week al  lessen kunnen volgen met hun mentor via Teams. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen die thuis zijn met milde klachten een aantal lessen per dag kunnen volgen via Teams. Ook opdrachten kunnen via Teams gemaakt worden.
 
Gesprekken op school
Nog steeds geldt dat bezoekers van de school en dus ook ouders een vragenformulier moeten in vullen. Deze vragenlijst ligt bij de ingang klaar. U kunt het daar ook achterlaten. Het formulier heeft tot doel dat de GGD snel contactonderzoek kan doen mocht iemand binnen de school onverhoopt besmet zijn geraakt met Corona.