Trigoon

Kennismaking

Welkom!

stage lopen?

Wat leer je op de Praktijkschool?

Op de Praktijkschool leren leerlingen door te doen: theorie wordt vooral gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. Het doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op de overgang van school naar werk en het zelfstandig maatschappelijk functioneren. Het accent binnen de praktijkschool ligt op:
 
·       Persoonlijke begeleiding in de klas en op school
·       Leerstof op maat
·       Begeleiding op maat
·       Kleinschaligheid
·       Breed aanbod praktijkvakken
·       Leerwerkprogramma’s gerelateerd aan maatschappij
·       Sociale vaardigheidstraining
·       Toeleiding naar arbeid
·       Ambulante begeleiding
·       Hulp bij het vinden van stage en werk (nazorg)
 
Leerlingen ontwikkelen op school en tijdens de stages competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken en leven. Bij competenties gaat het over kennis, vaardigheden en houding. Het gaat dus niet alleen om kennis maar ook om (sociale) vaardigheden, houding en bijvoorbeeld over praktische zaken zoals koken of het bijhouden van het huishouden. Daarnaast maken leerlingen op school kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren zij hun vrije tijd in te vullen. Uit de praktijk blijkt dat door de aanpak van het praktijkonderwijs leerlingen in werk terecht komen dat echt bij hen past. 

Worden wie je bent

De school
Op dit moment bezoeken ongeveer 250 leerlingen Praktijkschool Westfriesland in Hoorn.
De groepen zijn klein, er is specifieke zorg voor elke leerling en er is een breed aanbod aan praktijkvakken. Leerlingen leren door te doen. Een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces is veiligheid. De praktijkschool wil dan ook een veilige, sfeervolle school zijn.
 
Samen met ouders
De periode waarin leerlingen op school zitten, is van groot belang voor hun ontwikkeling. Een ontwikkeling waar wij met zorg mee om willen gaan. De samenwerking met ouders is daarbij essentieel. Wij coachen, begeleiden en adviseren leerlingen in nauw overleg met ouders.
 
Leren door doen
In de eerste klas bestaat de helft van de lessen uit leervakken. Daarnaast is er een breed aanbod aan praktijkvakken zoals koken, techniek en plant- en dierverzorging. Op school wordt er veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, samenwerken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Vanaf de tweede klas gaan leerlingen starten met (de voorbereiding op) stage. In de derde,  vierde en vijfde klas klas neemt de tijd die de leerlingen besteden aan stage en het aanleren van arbeidsvaardigheden steeds meer toe. Het uiteindelijk doel is dat de stageplek overgaat in een plaats op de arbeidsmarkt.
 
Sommige leerlingen stromen door naar een vervolgopleiding op mbo niveau 1 binnen de praktijkschool, een ROC of AOC en vandaar is de weg vrij naar verdere ontwikkeling.
 
De school biedt hierbij nog ten minste twee jaar begeleiding en nazorg. Wij hechten daar grote waarde aan. 
 
Diploma Praktijkonderwijs
De Praktijkschool Westfriesland biedt eindonderwijs. Het streven van de school is om alle leerlingen op te leiden voor het diploma praktijkonderwijs. Het examen bestaat uit een eindgesprek met een examinator uit de eigen school en van een andere praktijkschool. De leerling toont zijn of haar examendossier waarin behaalde certificaten en bewijzen zitten, die hij of zij tijdens de hele schoolloopbaan heeft verzameld. 

instroom-praktijkschool.jpg?>

Ons doel

Op deze site vindt u veel informatie over wie wij zijn, hoe wij werken en: het allerbelangrijkste: hoe kunnen wij  samen met de leerlingen zelf én hun ouders toewerken naar het best mogelijke resultaat.
Ons belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat wij "achter de leerling willen kijken". Welke talenten heb jij? Wat is er mogelijk? Wat kun je, waar wil je heen en hoe kunnen wij je het beste helpen om daar te komen? Ons team gaat daar echt voor. 

Bij ons op school