Trigoon

Het praktijkschooldiploma

Diploma

Wanneer leerlingen het praktijkonderwijs met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij het Diploma Praktijkonderwijs. Belangrijk hierbij is het examendossier. In het examendossier verzamelt de leerling gedurende de schoolloopbaan certificaten en bewijzen. Indien het examendossier compleet is kan de leerling, in samenspraak met de mentor, het examengesprek aanvragen. Bij dit gesprek is naast de mentor ook een assessor van een andere praktijkschool aanwezig.
 
Sommige praktijkschoolleerlingen komen in aanmerking voor een vervolgopleiding op de mbo entree-opleiding niveau 1 op de praktijkschool zelf, op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of op een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC).

diploma.jpg?>

Mentoren en contactpersonen

 
 
 
Contactpersonen
Mevrouw W. Munneke, directeur
Meneer L. Griffioen, teamleider bovenbouw
 
Mentoren per klas:
 
5A – mevr. A. van den Bogaard en dhr. G. Onneweer (stagedocent)
5B – mevr. S. Dekker (mentor en stagedocent)
5C – dhr. De Vries (mentor en stagedocent)
 
Assessoren namens onze school:

 • Mw. van der Neut
 • Mw. Poortman
 • Mw. Brom
 • Mw. Dekker
 • Mw. Van den Bogaard
 • Dhr. De Vries
 • Dhr. Veenema
 • Dhr. G. Onneweer
 
Deze personen zijn tijdens het diplomeringstraject de belangrijkste contactpersonen.

Gegevens van de school en contactpersonen m.b.t. het diploma

Praktijkschool Westfriesland
Locatie Hoorn
 
Bezoekadres: Gording 124, 1628 JG Hoorn
 
Postadres: Postbus 3057,  1620 GB Hoorn
 
 
Tel.: 0229 219487
Fax: 0229 212811
 
Email: administratie.hoorn@praktijkschoolwf.nl
Website: www.praktijkschoolwf.nl

diploma-uitreiking.JPG?>

Examendossier

Het examendossier is een map waarin diverse onderdelen komen die bepalend zijn voor het Prodiploma. Binnen de regio 8A waarvan we deel uitmaken wordt jaarlijks vastgesteld welke onderdelen er in komen. Er is een gezamenlijk deel en een schooleigen deel.  Er zijn afspraken over gezamenlijke certificaten, en onderdelen als een c.v. en dergelijke. Het examendossier is het belangrijkste instrument dat gebruikt wordt bij het eindgesprek voor het diploma. 
 
Na 5 jaar Praktijkonderwijs kan een leerling op gaan voor het Prodiploma. Een leerling behaalt in vijf jaar diverse bewijsstukken, die worden ondergebracht achter een tabblad:  
 

 • Introductie
 • Basisvorming
 • Communicatie
 • Wonen
 • Werken
 • Vrije tijd
 • Burgerschap

Entree-onderwijs

We bieden in een aantal richtingen na het Praktijkschooldiploma een eigen Entree-opleiding aan.
Entree-opleiding staat voor een MBO-niveau 1 opleiding (in BOL- of BBL-vorm, dus leren en stage of leren en werk). Leerlingen kunnen zo na het PrO diploma een erkend MBO-diploma bij ons halen waarmee ze aan het werk kunnen of indien mogelijk verder kunnen leren op een niveau 2 opleiding van een ROC/AOC. De leerlingen kunnen kiezen voor verschillende entree-richtingen.
Wij kunnen niet zelf dit diploma uitgeven, maar werken hiervoor samen met de organisatie ORGB, een opleidingsinstituut dat bestaat sinds 2009 en gespecialiseerd is in het organiseren en uitvoeren van opleidingen.
De leerling komt minimaal één dag naar school gecombineerd met drie of vier dagen stage of werk bij een erkend leerbedrijf in de gewenste uitstroomrichting. De lessen zijn volledig gericht op het behalen van dit diploma.
Plaatsing in dit traject is gebaseerd op het advies van de mentor en alle betrokken docenten van het bovenbouwteam. De leerling moet een stageplek hebben, passend gedrag laten zien en kunnen werken naar referentieniveau 1F.
De richtingen waarvoor we nu een entree aanbieden zijn:

 • Verkoop en retail
 • Consumptief
 • Logistiek
 • Dienstverlening en Zorg

Examenregelement

In het volgende document vind u het examenregelment.
 
examenreglement-schooldiploma-praktijkonderwijs-pro-hoorn.docx