Trigoon

corona update 25 september

De richtlijnen die gelden vanaf het voortgezet onderwijs.
- Er hoeft geen 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden
- Het verplicht gebruiken van mondkapjes is afgeschaft
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen, medewerkers en leerlingen van kracht:
- Was je handen regelmatig
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
- Zorg voor goede ventilatie
 
Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan, kunnen verschillen. Het hangt af van welk contact er is geweest en wie er wel of niet meer kans heeft op besmetting.
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
- Bij klachten1 die passen bij corona
-  Als je wacht op de uitslag of positief getest bent
- Als je nog niet immuun bent en in contact bent geweest met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
 
Zelftesten
Preventief zelftesten kan. Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen. Bij klachten moet je testen bij de GGD.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school.