Trigoon

corona update 28-5-2021

Minister Slob heeft aangegeven dat de scholen vanaf 31 mei weer open mogen en vanaf 7 juni verplicht open zijn met mogelijke beperkingen. Dit zal van invloed zijn op het openstellen van de school.
 
Onderwijs tot 7 juni blijft zoals het nu is
Concreet betekent dit voor onze school dat we in ieder geval tot maandag 7 juni onderwijs blijven geven zoals op dit moment gegeven wordt. We streven naar  zoveel mogelijk les op school. Zodra er meer duidelijk is betreffende het rooster vanaf 7 juni, zullen we u zo spoedig mogelijk informeren.  
 
Voortgang openen Praktijkschool
Op dit moment is het onduidelijk hoe scholen open gaan. De MR, het crisisteam en collega’s hebben moeite met het besluit scholen weer volledig open te stellen.
De voordelen en nadelen van het volledig openen van de scholen zijn uitgebreid besproken. Aan de ene kant is het van belang voor leerlingen dat zij weer volledig naar school kunnen. Aan de andere kant gaat het nog maar over een korte periode (4 lesweken) en dit wordt de zoveelste verandering voor de leerlingen en het personeel. Bovendien hebben onze leerlingen in het huidige rooster al meer les in vergelijking tot andere scholen.
 
Thuis testen
Wanneer 7 juni de schooldeuren weer volledig open gaan dan is het van groot belang dat de personeelsleden en leerlingen zich twee keer per week thuis preventief gaan testen. De leerlingen kunnen deze testen ophalen bij de administratie van school. Voor meer informatie over zelftesten: https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/zelftesten-voor-middelbare-scholieren/
 
OPP-gesprekken
De OPP-gesprekken zullen vanaf 14 juni gevoerd gaan worden. De voorkeur gaat uit naar persoonlijke gesprekken op school met één ouder. Zijn er bezwaren dan kunnen de gesprekken natuurlijk digitaal gevoerd worden. De evaluatie van dit schooljaar/OPP moet wel ondertekend worden door de ouder(s)/verzorger(s). Dit is wettelijk verplicht.
 
Teamwerkmiddag op dinsdag 8 juni
Op dinsdag 8 juni is er een teamwerkmiddag. Lessen duren deze dag tot 11.50 uur.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.

Opnieuw dicht

14 december hebben wij allen te horen gekregen dat de scholen tot 18 januari gesloten blijven. Voor de praktijkvakken mag een school ervoor kiezen lessen op school aan te bieden. Gezien de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en personeel hebben we besloten dat voorlopig niet te doen. Wij kiezen voor ‘afstandsonderwijs’.
 
Dit betekent dat vanaf 16 december alle reguliere lessen vervallen. Alle klassen zullen deze week nog één keer met hun mentor via Teams samenkomen. Daarna start de kerstvakantie. Stages gaan tijdens de gehele lockdown periode indien mogelijk door. 
 
Op maandag 4 januari zijn de leerlingen nog vrij in verband met een studiedag voor personeel. Stages gaan deze dag indien mogelijk door.
 
Op dinsdag 5 januari starten leerlingen met de online-lessen via Teams op de laptop of telefoon. Bij de digitale lessen gelden dezelfde aanwezigheidsregels. Wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn, dient u hem of haar vooraf af te melden. Het is mogelijk dat uw zoon/dochter tijdens een digitale les de opdracht krijgt om zelfstandig aan de slag te gaan. Een lesdag wordt altijd weer gezamenlijk via Teams afgesloten.
 
Tijdens het afstandsonderwijs gelden een aantal regels:
-      Leerlingen die geen stage hebben, krijgen vervangende opdrachten van hun stagedocent.
-      We starten iedere lesdag om 09.00 uur en eindigen deze om 14.00 uur.
-      Leerlingen hebben hun camera aan en microfoon uit.
-      Er mag niet worden opgenomen of screenshots gemaakt. Net zoals in de klas mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. Wanneer een leerling thuis les krijgt, gelden dezelfde regels als in de klas of op school. Leerlingen hebben getekend voor privacy bij de aanmelding.
 
Mentoren houden contact met de leerlingen via Teams. Met ouder(s)/ verzorger(s) houden zij contact via de telefoon en/of de mail. Naast de mentor kunt u ook voor zorgvragen contact opnemen met de ondersteuningscoördinator mw. Bosch:
ellen-anke.bosch@praktijkschoolwf.nl
 
Tot slot wens ik u, juist in deze bijzondere tijd, een hele fijne vakantie en fijne feestdagen. We hopen alle leerlingen vanaf 18 januari weer in goede gezondheid te mogen ontvangen!

De aankomst op school

Bij binnenkomst in het schoolgebouw wast iedereen eerst de handen. Hiervoor staan twee spraypilaren bij de ingang. In het gebouw zijn met behulp van pijlen de looproutes aangegeven. Bezoek vult een Triage formulier in en laat deze ingevuld achter bij de ingang. Het formulier heeft tot doel dat de GGD snel contactonderzoek kan doen, mocht iemand die op school is geweest onverhoopt besmet zijn geraakt met Corona. 

corona update 12-5-2021

Gisteravond tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat er versoepelingen in de maatregelen komen omdat er minder besmettingen met het Covid-19 virus zijn. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat het kabinet op 25 mei duidelijkheid geeft of en zo ja vanaf wanneer, het onderwijs weer volledig open mag.
 
Onderwijs tot 31 mei blijft zoals het nu is
Concreet betekent dit voor onze school dat we in ieder geval tot maandag 31 mei onderwijs blijven geven zoals op dit moment gegeven wordt. Na de persconferentie van 25 mei zullen we u zo spoedig mogelijk informeren hoe we verder gaan.

Kluisjes en pauze

Leerlingen krijgen hun kluissleutel via de mentor. Leerlingen uit leerjaar 1 betalen  € 6,- borg voor de kluissleutel. Wilt u dit contant meegeven? Kluisjes kunnen door leerlingen gewoon gebruikt worden omdat voor hen de 1,5 meter afstand onderling niet geldt.
 
 
 

Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Wij raden aan om met klachten een Coronatest af te laten nemen. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.

Naleven van de 1,5 meter maatregel

Het naleven van de 1,5 meter maatregel is met name van belang voor de docenten. Wij begrijpen dat het naleven van de 1,5 meter afstand maatregel niet voor alle leerlingen gemakkelijk zal zijn, we nemen dit echter heel serieus. We hopen dat u dit met uw zoon of dochter wilt bespreken, zodat het ons gezamenlijk lukt om deze maatregel te handhaven.

Stage

Aangezien we door het Coronavirus voor de vakantie minder stageplaatsen hebben kunnen regelen, zal het waarschijnlijk langer duren alvorens alle leerlingen een plek hebben. We vragen uw begrip hiervoor. Het betekent dat de leerlingen op de stagedagen nog thuis zijn.

Mondkapjes

Er is dringend geadviseerd om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de klassikale lessituaties kunnen de mondkapjes af.
 
Als praktijkschool Westfriesland Hoorn hebben we, in samenspraak met de MR, besloten dit dringende advies over te nemen. Dat betekent dat vanaf maandag 5 oktober iedereen dringend verzocht wordt een (niet-medisch) mondkapje op school te dragen.
Dit geldt ook bij de praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt. De docent bepaalt wanneer dit het geval is.
Vorige maatregelen blijven gelden
Het dragen van mondkapjes is een aanvulling op de andere maatregelen. We blijven dus 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, handen ontsmetten bij binnenkomst van de school en in ellenboog hoesten. En wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. 
Tijdens de pauze als je aan het eten of drinken bent, hoef je uiteraard geen mondkapje op. Als je gaat lopen, is het advies je mondkapje meteen weer op te doen.

Portfolio-gesprekken

Komende week vinden de portfolio-gesprekken plaats. Deze kunnen gewoon doorgaan maar voor iedereen die de school betreedt, verzoeken wij dringend een mondkapje te dragen. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af. Het verzoek om slechts met één ouder te komen, blijft staan.
Het is van belang dat we met elkaar er alles aan doen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Met elkaar de regels naleven, ook als je het er niet helemaal mee eens bent. We volgen op school de richtlijnen van het RIVM en de overheid en zo hopen we het virus onder controle te krijgen.

Nog even in het kort:

 
·         Iedereen wordt zeer dringend verzocht vanaf maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te dragen.
·         In aula’s, gangen en op de trappen draag je een mondkapje.
·         In het lokaal mag je mondkapje af.
·         In sommige lokalen, waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, houd je het mondkapje op.
·         Je zorgt voor een eigen mondkapje. Een sjaals of zakdoeken voldoen niet.

Corona en onze school

Op deze site zullen we u zo goed mogelijk informeren over onze school en de maatregelen omtrent het Coronavirus. We updaten de site zeer regelmatig, maar soms kan het zijn het nationale nieuws onze informatie al heeft ingehaald. 
 
 
Zoals al eerder is vermeld, houden we ons op school aan de richtlijnen van het RIVM. Voor de meest recente richtlijnen verwijzen wij u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Momenteel is het van belang uw zoon/dochter thuis te houden bij de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven de 38 graden, plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen. 
 
Criteria om thuis te blijven voor de leerling
Wanneer de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) zich zorgen maken over de gezondheid van de leerling of die van een gezinslid, wordt gevraagd contact op te nemen met de teamleider, zodat hier afspraken over gemaakt kunnen worden. Mocht een leerling of iemand in het gezin ziekteverschijnselen hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft en u school informeert.

update 21-10-2020

Persconferentie
Tijdens de herfstvakantie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor het onderwijs waren er geen directe aanpassingen. Het besluit over de horeca heeft echter wel invloed op sommige van onze stages.
 
Stage
Het besluit over de horeca heeft helaas gevolgen voor onze leerlingen die stage lopen in de consumptieve richting. Ook in de zorg kan er een spannende situatie ontstaan voor sommige stageplekken. De stagedocenten van de leerlingen die het betreft, nemen contact op met de bedrijven, leerlingen en natuurlijk met u als ouder(s)/verzorger(s) of hebben dit reeds al gedaan. Mogelijk zal uw zoon of dochter op de stagedagen de komende vier weken helaas thuis zijn, zolang de horeca gesloten is. Er worden op dit moment alternatieve thuisopdrachten ontwikkeld voor deze leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de stagedocent?
 
Dringend advies mondkapjes
Zoals al eerder is gecommuniceerd, is er een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de lessituaties en wanneer leerlingen zitten, kunnen de mondkapjes af. Deze regels gelden nog steeds. Verder zijn we in afwachting wat de Eerste Kamer gaat zeggen over het verplichten van de mondkapjes. Wilt u het belang van het dragen van een mondkapje met uw zoon of dochter nogmaals bespreken?
 
Geplande activiteiten
Sommige geplande schoolactiviteiten lijken nog ver weg maar we hebben in verband met voorbereidingen voor deze activiteiten een aantal besluiten genomen:
·         Normaal gesproken kan er op donderdagavond gedineerd worden in ons restaurant. Het restaurant kan helaas niet open. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht zodat onze leerlingen bepaalde vaardigheden toch kunnen oefenen.
·         Sinterklaas zal in de eigen klas gevierd worden mits de regels dit blijven toestaan.
·         Een gezamenlijk kerstdiner met een heel leerjaar kan helaas niet doorgaan. Kerst zal  met de eigen klas gevierd worden in plaats met het hele leerjaar.
·         De schooldisco rond Valentijnsdag vervalt omdat de voorbereidingen hiervoor nu al plaats zouden moeten vinden. Er komt een leuk alternatief. Mocht het mogelijk zijn dan zullen we tegen het einde van het schooljaar een schooldisco organiseren.
 
 
 
Roosteraanpassingen
Ondanks de voorrang voor schoolpersoneel bij het testen op Corona, neemt het testen en wachten op de uitslag soms toch nog meerdere dagen in beslag. Helaas is lesuitval niet te voorkomen. Mochten er veel collega’s klachten krijgen of ziek zijn dan schakelen we over naar een rooster waarbij om de beurt een klas een dag vrij is. In de praktijk zal dit betekenen dat de klas van uw zoon/dochter eens in de maand een dag vrij is. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd, mocht dit het geval zijn.
 
Voorbereiding afstandsonderwijs
Ter voorbereiding van een eventuele lockdown zal er op dinsdag 3 november een studiemiddag zijn voor de docenten. De docenten worden voorbereid om digitaal les te geven (via Teams). Ook de leerlingen worden tijdens de lessen hier op voorbereid. Dit betekent dat uw zoon/dochter op dinsdag 3 november na het vijfde uur vrij is.
 
Informeren van ouder(s)/verzorger(s) over positieve testen
Wanneer op een school iemand positief getest is op Corona informeren we altijd ouder(s)/verzorger(s). Soms duurt dit een dag omdat we een protocol hebben dat we doorlopen, en dat vergt tijd. Allereerst informeren we de GGD, daar vragen we om advies. Daarnaast zoeken we zo scherp mogelijk uit of de leerling (of collega) besmettelijk was op school, en met wie hij of zij in contact is geweest. Ook dit kost tijd. We schrijven verschillende brieven (één voor alle ouders, één voor de ouders van de klas waar de leerling in zit of collega les geeft en één voor het personeel). Gelukkig hebben de twee situaties die we tot nu toe hadden, op school geen besmettelijke periode gehad.   
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
Oudergesprekken op school mag nog , mits er geen klachten zijn. Toch willen we onze voorkeur uitspreken dat we zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact hebben. 
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

update 28-10-2020

Bezoek externen op school
We willen bezoek met externen op school zoveel mogelijk beperken om het besmettingsgevaar op school zo klein mogelijk te houden. Afgelopen week zijn een aantal collega’s van ons in contact zijn geweest met iemand die achteraf besmet bleek te zijn met COVID-19. Ten tijde van het bezoek was nog niet duidelijk dat de persoon positief was.
 
Quarantaine
Voor ieders veiligheid zijn deze collega’s in quarantaine en het gevolg is helaas meer lesuitval. De GGD adviseert een quarantaine periode van tien dagen. De collega’s hebben nog geen klachten, waardoor zij op school niemand hebben kunnen besmetten.
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
In onze vorige update stond dat oudergesprekken op school nog door gingen. Deze week is besloten dat oudergesprekken alleen telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 

MOndkapjesplicht

Zoals bekend is gemaakt door het ministerie, is vanaf dinsdag 1 december 2020 het mondkapje verplicht voor iedereen binnen de school. Via deze brief informeren wij u over hoe de Praktijkschool met deze plicht omgaat.
 
Mondkapjes worden altijd op school en op het ATC gedragen, behalve:
-      Buiten op het plein.
-      In het lokaal, de gymzaal en pauzeruimte ATC.
-      Zittend aan een tafel in het OLC.
 
Pauze
Omdat het mondkapje in de aula niet af mag, wordt er vanaf nu niet meer gegeten en gedronken in de aula. In plaats daarvan eten en drinken de leerlingen met hun docent in het lokaal. Vanwege deze nieuwe regels is er ook een nieuwe pauze-indeling:
-      De pauze wordt verlengd van 20 naar 25 minuten.
-      De eerste 10 minuten worden gebruikt om samen in het lokaal te eten.
-      Daarna mogen de leerlingen 15 minuten naar de aula of het plein.
-      Op het plein mag wél gewoon gegeten worden.
 
Andere afspraken
-      Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee. Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen er bij hoge uitzondering één krijgen. Wordt een mondkapje vaak vergeten? Dan gaat de leerling naar huis om zijn/haar mondkapje op te halen.
-      Bij binnenkomst wordt er gesurveilleerd door docenten. Leerlingen die geen mondkapje dragen, worden gevraagd deze op te doen.
-      Kan uw zoon dochter vanwege gezondheidsredenen geen mondkapje dragen? Neem dan contact op met school, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met school.

Vakantie in het buitenland en thuisquarantaine

Het reisadvies naar andere landen of gebieden wordt regelmatig aangepast. Dit betekent dat wanneer u op vakantie bent geweest in een land of gebied dat de code ‘oranje’ had op het moment dat u daar verbleef, u het dringende advies krijgt om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook voor jongeren vanaf 12 jaar geldt dit advies.  Zie voor meest recente informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen 
 
Bij twijfel vragen we u contact op te nemen met school of te kijken op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
Mocht u in een gebied zijn geweest en weet u niet zeker of uw zoon of dochter naar school kan, wilt u dan contact opnemen met school? Dan kunnen we samen uitzoeken of en tot wanneer u zoon/dochter het beste thuis kan blijven.
 

Praktijkonderwijs en de lockdown

In deze verlengde lockdown voor scholen geldt dat er voor de praktijkscholen een uitzondering is gemaakt en dat er op school (praktijk)les kan worden gegeven. Nieuw is dat leerlingen zich ook onderling aan anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. Wilt u dit nadrukkelijk met uw zoon/dochter bespreken?
 
Besluit: fysiek en online les
Als school nemen we onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk onderwijs te geven. We hebben besloten zowel online als op school onderwijs te geven. Alle leerlingen komen vanaf woensdag 20 januari een aantal dagdelen naar school om (praktijk)lessen te volgen.
Het onderwijs op de Praktijkschool vanaf 20 januari
We starten op 20 januari met de lessen volgens een nieuw rooster. De klassen worden in tweeën gedeeld, zodat leerlingen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. De ene helft krijgt ’s ochtends les en de andere helft ’s middags voor een aantal dagdelen per week, de week erop draaien we dit om. Leerlingen die ver moeten reizen, krijgen de mogelijkheid een hele dag op school te blijven. Omdat leerlingen slechts een dagdeel op school zijn, vervallen de pauzes.
 
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, krijgen ze online les en opdrachten. Stages gaan waar mogelijk door. De mentor van uw zoon/dochter zal het rooster met u delen.
 
Waarom deze keuze?
Binnen de onderwijsteams en het crisisteam is ernstig nagedacht over wat goed is voor onze leerlingen (en indirect voor ouders) en wat goed is voor onszelf. We weten hoe belangrijk het voor onze leerlingen is om juist op een praktische manier te leren. Bovendien is het belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te leren. Vandaar dat we lessen op school aanbieden. We hebben besloten om de online lessen ook door te laten gaan, omdat deze in veel gevallen goed gaan en we dan meer onderwijsuren kunnen bieden. Voor de digitale lessen hoeven de klassen namelijk niet in tweeën gesplitst te worden. Voor leerlingen is het thuis soms lastig zich lang te concentreren of om op tijd in te loggen.
 
Vanwege de anderhalve meter is het niet haalbaar om alle leerlingen tegelijkertijd op school en in de klas te hebben. We hebben voor dagdelen op school gekozen en niet hele dagen omdat continuïteit voor praktijkschoolleerlingen belangrijk is. Op deze manier zijn leerlingen minimaal vier dagen per week bezig met school en/of stage.
 
Zorgen
We maken ons zorgen over de gezondheid van de docenten en de leerlingen (en indirect ouders). Niet voor niets zijn er nog steeds bepaalde richtlijnen zoals anderhalve meter afstand houden en de mondkapjesplicht. Het is daarom van belang dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand en de hygiëne afspraken.
 
Ingang, uitgang en routes in school
In de school is er sprake van éénrichtingsverkeer. Met pijlen wordt duidelijk gemaakt hoe de leerlingen door de school mogen bewegen. Dit om de 1,5 meter in acht te nemen. Nogmaals: leerlingen dragen in school altijd hun mondkapje. Na de lessen gaan leerlingen direct naar huis. Ze mogen niet op school en in de omgeving van school blijven hangen. 
 
Criteria om thuis te blijven voor de leerling
Mocht een leerling (verkoudheids)klachten hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft, zich laat testen en u school informeert. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.
 
Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met school.

corona update 31-3-2021

Open avond
Helaas hebben we moeten besluiten dat de open avond van 20 april niet door kan gaan. Alle basisscholen worden hierover ingelicht. Op onze website www.praktijkschoolhoorn.nl komen een aantal informatieve filmpjes over de Praktijkschool te staan, zodat ouders en leerlingen een beeld kunnen krijgen van het praktijkonderwijs. Voor nieuwe ouders/verzorgers en leerlingen blijft er een mogelijkheid tot een rondleiding.
 
Testbeleid
Vanuit de GGD zijn er nieuwe adviezen over het testbeleid. Leerlingen en collega’s zullen daardoor vaker het advies krijgen zich te laten testen en hoeven minder vaak in quarantaine. Stel dat er contact is geweest met een positief besmet persoon, maar dit niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter was. Dan hoef je niet in quarantaine, maar adviseert de GGD je wél uit voorzorg te laten testen. Heeft u nog vragen over het testbeleid, dan kunt u kijken op de website van het RIVM en de GGD. We houden ons aan deze regels.
 
Schoolkamp leerjaar 1, 2 en 3
Normaal gesproken gaan de leerjaren 1, 2 en 3 aan het begin van het schooljaar in september op schoolreis. In het crisisteamoverleg is er over het kamp 2021 gesproken. Het is nu nog te vroeg om daar een besluit over te nemen. Wij zijn voorzichtig positief, na de meivakantie wordt er een definitieve beslissing genomen.
 
Uitslag ouder/verzorger-enquête online onderwijs
Twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben wij per mail alle ouders/verzorgers gevraagd een enquête in te vullen over de invulling van het (online) onderwijs tijdens de tweede lockdown. De vragenlijst is door veel ouders/verzorgers ingevuld, daarvoor veel dank! Samenvatting van de uitslag:
-      Ten eerste mogen we een aantal mooie complimenten ontvangen: er is respect voor de veelzijdigheid aan onlinelessen die worden aangeboden, complimenten over het goede contact met de mentor, de afwisseling van de online en fysieke lessen, de leuke praktijkopdrachten, de knappe organisatie en de goede communicatie.
-      Ouders/verzorgers geven het aanbod van de online-lessen gemiddeld een 7.0.
-      De motivatie van leerlingen tijdens de online-lessen scoort gemiddeld een 6.4.
-      54 ouders/verzorgers vinden de hulp die hun zoon/dochter van de mentor ontvangt ‘goed’, 18 ouders/verzorgers geven de waardering ‘voldoende’ en 5 ouders/verzorgers vinden deze hulp ‘onvoldoende’.
-      Verreweg de meeste ouders/verzorgers kunnen geen directe voordelen van de onlinelessen noemen. Echter is er een grote groep die aangeeft dat hun zoon/dochter zich thuis beter kan concentreren vanwege minder afleiding. Andere dingen die genoemd worden zijn: werk is sneller af, gestructureerde les, aanbod van ritme, veiligheid, meer rust en het vaardiger worden met verschillende computerprogramma’s.
-      Het meest genoemde nadeel van de online-lessen is het gemis van de sociale contacten. Daarna wordt minder motivatie en/of concentratie vaak genoemd. Verder geven sommige ouders/verzorgers aan de onlinelessen minder persoonlijk te noemen. Tot slot zien een aantal ouders/verzorgers dat hun kind de lessen niet altijd goed begrijpt of moeite heeft met het vragen van hulp of extra uitleg.
-      Ter aanvulling wordt door een aantal ouders geschreven dat zij de dagdelen les op school kort vinden en een aantal maakt zich zorgen om het verloop van de stage.
De meeste ouders zijn tevreden over onze aanpak, het lesaanbod en de inzet van de docenten. Een mooi compliment voor ons team!
 
Nogmaals: criteria om thuis te blijven
De afspraak over criteria om thuis te blijven, is als volgt: heeft een leerling (verkoudheid)klachten, dan blijft de leerling thuis en laat zich testen. School wil graag geïnformeerd worden over de uitkomst van de test zodat we met elkaar de besmettingskansen zo klein mogelijk houden. Wanneer gezinsleden van een leerling positief besmet zijn en/of koorts hebben, ook dan is het de bedoeling dat de leerling thuis blijft.

Corona update 16-4-2021

Zelftesten
U heeft vast al iets in het nieuws gehoord over de zelftesten in het onderwijs. Gezegd wordt dat de zelftesten vanaf aanstaande maandag op de scholen ter beschikking zijn en gebruikt kunnen worden. Dit is nu nog niet het geval. Belangrijk om te weten is dat zelftesten op scholen altijd op vrijwillige basis zijn, en, indien de leerling jonger dan 16 jaar is, alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) mag. Zodra we meer informatie hebben, zullen wij u hierover verder informeren en indien van toepassing om toestemming vragen.  
 
Contact met de GGD
Wanneer een personeelslid of een leerling positief getest is op Corona, neemt de GGD contact met ons op. Dit hoort bij het bron- en contact onderzoek van de GGD. Wij geven verder geen informatie maar zoeken wel op school uit wie er mogelijk een risico heeft gelopen en waarschuwen dan de betreffende personen.
 
Onderwijs tot 13 mei
Afgelopen dinsdag bleek tijdens de persconferentie dat niets is veranderd voor het onderwijs. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Vandaar dat we besloten hebben dat het huidige rooster tot en met 12 mei van kracht blijft. 
 
Meivakantie
De meivakantie begint op maandag 26 april en eindigt op vrijdag 7 mei. Wij verwachten de kinderen weer op school op maandag 10 mei. Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei, de kinderen zijn die dagen ook vrij.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Ook in het nieuws is dat scholen extra geld gaan krijgen om leerlingen extra te kunnen begeleiden. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken op welke gebieden onze leerlingen extra begeleiding gaan krijgen. U wordt hierover op de hoogte gehouden. Tijdens het OPP gesprek zal dit een onderwerp ter bespreking zijn.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.

Zelftest

Het ministerie van onderwijs gaat zelftesten verspreiden op het voortgezet onderwijs om verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen. In deze brief informeren we u over het gebruik van de zelftesten en vragen we beide ouder(s)/verzorger(s) het toestemmingsformulier in te vullen indien de leerling jonger is dan 16 jaar.  
 
Zodra wij de zelftesten ontvangen op school, gaan wij deze gebruiken. De testen zijn gratis voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.
 
Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Je neemt de test bij jezelf af zonder begeleiding van het GGD. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.
 
Wanneer testen we niet op school?
·         Als de leerling corona-gerelateerde klachten heeft.
·         Als de leerling meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van een besmet persoon is geweest.
In deze gevallen blijft de ‘oude’ procedure gelden: naar huis, in quarantaine en je zo snel mogelijk laten testen bij de GGD.
 
Wanneer testen we wel op school?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer:
·         De leerling contact heeft gehad met een besmet persoon, maar niet langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand is geweest én geen klachten heeft.
Dit zijn leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest.
 
Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers nemen de test bij zichzelf af. De test is makkelijk te gebruiken en lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er tijdens de afname altijd een begeleider van school aanwezig die helpt door aanwijzingen te geven.
 
Testuitslag
Stel een leerling heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door de leerling te zien.
 
Is de uitslag positief?
De leerling meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. School neemt in dit geval altijd contact op met ouder(s)/verzorger(s). Thuis gaat de leerling in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.
 
Is de uitslag negatief?
Dan is er geen coronavirus bij de leerling gevonden. De leerling blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet u altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.
 
Wat vragen wij van u?
Is de leerling jonger dan 16 jaar? Dan hebben wij uw toestemming als ouder/verzorger nodig om de leerling een zelftest aan te bieden. U kunt hiervoor de toestemmingsverklaring onder aan deze brief voor gebruiken.
 
Is de leerling 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van de leerling zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als een leerling zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.
 
Zelftesten zijn altijd vrijwillig
Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet een leerling niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of de leerling. Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de administratie van onze school.
 
 
 
NB. Leerlingen krijgen in de week van 19 april deze brief op papier mee voor het geval er thuis geen printer is en het ondertekenen van het toestemmingsformulier mogelijk maakt.

In de lokalen

In alle lokalen staat handgel zodat iedereen handen vaak kan schoonmaken. De lokalen worden goed zo goed mogelijk gelucht door ramen en deuren open te houden.