Trigoon

corona update 18-2-2022

Dinsdagavond tijdens de persconferentie bleek dat er ondanks het hoge aantal besmettingen, verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen zijn.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we bijna volledig terug naar ons oude normaal. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit:
1. Mondkapjes zijn op school niet meer verplicht.
2. In de aula wordt weer pauze gehouden, gegeten en gedronken.
3. Boven- en onderbouwpauzes gaan van 15 naar de gebruikelijke 20 minuten.
4. De schooldag duurt daardoor in totaal 10 minuten langer. Eindtijd is 14.25 uur.
5. Ons oude normaal betekent ook het einde van jassen in de klas en het OLC. Die gaan weer aan de kapstok of in het kluisje.
6. Zelftesten blijven voorlopig gratis beschikbaar voor alle leerlingen.
7. Het advies om twee keer per week een zelftest af te nemen, blijft.
8. Alleen wanneer een leerling zelf ziek wordt èn positief test, blijft hij of zij vijf dagen thuis in isolatie. Andere quarantaine regels zijn er niet. Klachtenvrij? Dan ga je weer naar school.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. Na de volgende persconferentie zullen we u weer informeren.
Namens het team van de praktijkschool wens ik jullie een hele fijne vakantie!

corona update 25 september

De richtlijnen die gelden vanaf het voortgezet onderwijs.
- Er hoeft geen 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden
- Het verplicht gebruiken van mondkapjes is afgeschaft
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen, medewerkers en leerlingen van kracht:
- Was je handen regelmatig
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
- Zorg voor goede ventilatie
 
Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan, kunnen verschillen. Het hangt af van welk contact er is geweest en wie er wel of niet meer kans heeft op besmetting.
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
- Bij klachten1 die passen bij corona
-  Als je wacht op de uitslag of positief getest bent
- Als je nog niet immuun bent en in contact bent geweest met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
 
Zelftesten
Preventief zelftesten kan. Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen. Bij klachten moet je testen bij de GGD.
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school.

corona update 27-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november is duidelijk geworden dat de voortgezet onderwijs scholen vooralsnog open blijven. We zijn blij dat de scholen open mogen blijven. Eerder hebben we gezien dat schoolsluiting negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van jongeren. Naar aanleiding van de persconferentie willen we u en jullie graag informeren over de (nieuwe) maatregelen.
 
Mondkapjes
Vanaf maandag 29 november draagt iedereen bij binnenkomst op school een mondkapje. Wanneer je zit of in een lokaal bent, mag het mondkapje af. Bij binnenkomst wordt tevens aan iedereen gevraagd handen te desinfecteren.
 
Pauzes
Het dragen van mondkapjes heeft gevolgen voor de pauzes. Net als vorig jaar tijdens de mondkapjes periode, mogen de leerlingen alleen in het lokaal of buiten eten. Dit betekent dat tijdens de laatste vijf minuten van de les voor iedere pauze en vijf minuten van de pauzetijd in het lokaal met de docent geluncht wordt.
 
De lessen
Er wordt zoveel mogelijk fysiek lesgegeven. Soms is dit echter niet mogelijk doordat er leerlingen of personeel in quarantaine moeten. Wanneer de lessen online plaatsvinden, wordt u hierover altijd geïnformeerd. Indien u of uw zoon/dochter niet over een laptop beschikt, wilt u dit dan melden aan de mentor van uw zoon/dochter? Indien mogelijk gaan stages zoveel mogelijk door.
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, zijn nog steeds van kracht:
·         Was je handen regelmatig
·         Doe twee maal per week een zelftest. Leerlingen kunnen gratis zelftesten krijgen via hun mentor.
·         Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
·         Zorg voor goede ventilatie
·         Maak werkplekken extra vaak schoon
 
Andere maatregelen
·         Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school tenzij dit echt niet anders kan.
·         Alle volwassenen houden 1,5 meter onderlinge afstand.
 
Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan, zijn veranderd. In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
 
·         Bij klachten[1] die passen bij corona
·         Als je wacht op de uitslag of positief getest bent
·         Als je in contact bent geweest met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). Dit kan ook een huisgenoot zijn!
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school.
 

[1] Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonderneusverstopping), benauwdheidsklachten, verhoging of koorts.

Corona update 19-12-20 nieuwe lockdown

Nieuwe maatregelen
Afgelopen zaterdagavond tijdens de persconferentie is medegedeeld dat het land in lockdown gaat. Daarbij zijn de volgende maatregelen voor ons onderwijs vermeld:
 
- Scholen blijven gesloten voor leerlingen tot en met 9 januari.
- Het praktijkonderwijs mag op 10 januari weer open, maar het definitieve besluit hierover wordt tijdens de persconferentie op 3 januari bekend gemaakt.
 
Wat betekent het voor deze week?
Aangezien het deze week de afsluitende week zou zijn van het domein Burgerschap, stonden er veel leuke activiteiten gepland, met vrijdag ter afsluiting het kerstontbijt. Het is heel jammer dat het fysiek allemaal niet door kan gaan. We hadden ons er enorm op verheugd. Voor de leerlingen is het misschien wel de leukste week van het jaar. De hele school is versierd en in kerstsfeer gebracht.
 
- Deze week vervallen alle lessen.
- De mentoren van de klassen zullen maandag contact opnemen met hun leerlingen en met u als ouder(s)/verzorger(s).
 
Wat betekent het voor de stages?
Stages gaan gewoon door, waar mogelijk. Mocht u hierover twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met de stagedocent van uw zoon of dochter.
 
Contact
We kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen voor u tot zorgen leiden. U kunt deze week contact opnemen met school of met de mentor, de school is open en telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunt u bij zorgvragen contact opnemen via de mail met onze ondersteuningscoördinator: Mevrouw Bosch: ellen-anke.bosch@praktijkschoolwf.nl .
 
Vervoer
Mocht uw zoon of dochter met speciaal vervoer naar school worden gebracht, denkt u er dan aan dit te annuleren?
 
Informatieverstrekking
Na 3 januari volgt er vanuit school verdere informatie. Houd daarom uw mailbox in de gaten.
 
Tot slot wens ik u ondanks alle maatregelen alvast een fijne vakantie en feestdagen. We hopen alle leerlingen vanaf 10 januari weer in goede gezondheid te mogen ontvangen!

corona update 4-1-2022

Op maandag 3 januari is bekend geworden dat het voortgezet onderwijs op 10 januari opengaat. Wij zijn daar heel blij mee!
 
Start 10 januari 2022
 We zien de leerlingen van de onderbouw graag op maandag 10 januari om 10.00 uur weer op school. De leerlingen van de bovenbouw hopen we om 10.15 uur te verwelkomen. Lessen zijn volgens het rooster. Leerlingen die op maandag stagelopen, gaan naar hun stageadres en starten op dinsdag op school.
 
Basismaatregelen voor iedereen
Het is belangrijk om te weten dat de volgende coronamaatregelen nog steeds gelden:
·         Bij binnenkomst in school worden handen schoongemaakt.
·         Werkplekken in het lokaal worden bij leswisseling schoongemaakt door de leerling zelf.
·         Handen worden regelmatig wassen.
·         Bij klachten blijf je thuis, mag je een zelftest doen en/of laat je testen (bij de GGD). Ook als je al gevaccineerd bent.
·         Schud geen handen.
·         Zorg voor goede ventilatie.
·         Mondkapjes zijn verplicht in de gangen en aula’s. In de klas mag het mondkapje af als je zit.
 
Het is fijn als u deze basismaatregelen thuis met uw zoon/dochter bespreekt. Voor een enkele leerling en collega geldt een uitzondering op het dragen van mondkapjes.
 
Zelftesten
Het advies om preventief twee keer per week een zelftest af te nemen, geldt nog steeds. Leerlingen kunnen via hun mentor gratis zelftesten krijgen. Zelftesten is niet verplicht.
 
Informatieverstrekking
Op 14 januari staat een volgende persconferentie gepland. Mocht blijken dat er nieuwe maatregelen voor onze school zijn, dan berichten wij u daar uiteraard over.

corona update 26-1-2022

Gisteravond tijdens de persconferentie bleek dat er gelukkig versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, ondanks het hoge aantal besmettingen.
 
Voor het voortgezet onderwijs betekent de versoepeling dat de leerlingen niet meer in quarantaine hoeven wanneer ze in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon. Klassen hoeven ook niet meer in quarantaine wanneer er drie of meer besmettingen in een klas zijn.
 
Quarantaine
Leerlingen moeten in quarantaine als zij:
·         positief getest zijn of;
·         klachten hebben én in contact zijn geweest met een positief getest persoon.
 
Veel lesuitval
Dat er grote aantallen besmettingen zijn, merken we ook bij ons op school. Er zijn deze week veel meer leerlingen en collega’s besmet dan anders. Als gevolg is er veel lesuitval. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
 
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven van kracht:
·         Was je handen regelmatig
·         Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
·         Bij lichte klachten mag je zelftesten
·         Zorg voor goede ventilatie
·         Houd 1,5 m afstand met volwassenen
 
Zelftesten
Op school kunnen leerlingen om zelftesten vragen bij hun mentor of de administratie.
·         Voor iedereen is het advies om twee keer per week een zelftest te doen.
·         Voor leerlingen (zonder klachten) is het advies om iedere dag een zelftest te doen wanneer hij/zij in contact is geweest met een positief getest persoon.
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. Over drie weken is er opnieuw een persconferentie en zullen we u weer informeren.