Trigoon

Laatste update 21-10-2020

Persconferentie
Tijdens de herfstvakantie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor het onderwijs waren er geen directe aanpassingen. Het besluit over de horeca heeft echter wel invloed op sommige van onze stages.
 
Stage
Het besluit over de horeca heeft helaas gevolgen voor onze leerlingen die stage lopen in de consumptieve richting. Ook in de zorg kan er een spannende situatie ontstaan voor sommige stageplekken. De stagedocenten van de leerlingen die het betreft, nemen contact op met de bedrijven, leerlingen en natuurlijk met u als ouder(s)/verzorger(s) of hebben dit reeds al gedaan. Mogelijk zal uw zoon of dochter op de stagedagen de komende vier weken helaas thuis zijn, zolang de horeca gesloten is. Er worden op dit moment alternatieve thuisopdrachten ontwikkeld voor deze leerlingen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met de stagedocent?
 
Dringend advies mondkapjes
Zoals al eerder is gecommuniceerd, is er een dringend advies om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de lessituaties en wanneer leerlingen zitten, kunnen de mondkapjes af. Deze regels gelden nog steeds. Verder zijn we in afwachting wat de Eerste Kamer gaat zeggen over het verplichten van de mondkapjes. Wilt u het belang van het dragen van een mondkapje met uw zoon of dochter nogmaals bespreken?
 
Geplande activiteiten
Sommige geplande schoolactiviteiten lijken nog ver weg maar we hebben in verband met voorbereidingen voor deze activiteiten een aantal besluiten genomen:
·         Normaal gesproken kan er op donderdagavond gedineerd worden in ons restaurant. Het restaurant kan helaas niet open. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht zodat onze leerlingen bepaalde vaardigheden toch kunnen oefenen.
·         Sinterklaas zal in de eigen klas gevierd worden mits de regels dit blijven toestaan.
·         Een gezamenlijk kerstdiner met een heel leerjaar kan helaas niet doorgaan. Kerst zal  met de eigen klas gevierd worden in plaats met het hele leerjaar.
·         De schooldisco rond Valentijnsdag vervalt omdat de voorbereidingen hiervoor nu al plaats zouden moeten vinden. Er komt een leuk alternatief. Mocht het mogelijk zijn dan zullen we tegen het einde van het schooljaar een schooldisco organiseren.
 
 
 
Roosteraanpassingen
Ondanks de voorrang voor schoolpersoneel bij het testen op Corona, neemt het testen en wachten op de uitslag soms toch nog meerdere dagen in beslag. Helaas is lesuitval niet te voorkomen. Mochten er veel collega’s klachten krijgen of ziek zijn dan schakelen we over naar een rooster waarbij om de beurt een klas een dag vrij is. In de praktijk zal dit betekenen dat de klas van uw zoon/dochter eens in de maand een dag vrij is. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd, mocht dit het geval zijn.
 
Voorbereiding afstandsonderwijs
Ter voorbereiding van een eventuele lockdown zal er op dinsdag 3 november een studiemiddag zijn voor de docenten. De docenten worden voorbereid om digitaal les te geven (via Teams). Ook de leerlingen worden tijdens de lessen hier op voorbereid. Dit betekent dat uw zoon/dochter op dinsdag 3 november na het vijfde uur vrij is.
 
Informeren van ouder(s)/verzorger(s) over positieve testen
Wanneer op een school iemand positief getest is op Corona informeren we altijd ouder(s)/verzorger(s). Soms duurt dit een dag omdat we een protocol hebben dat we doorlopen, en dat vergt tijd. Allereerst informeren we de GGD, daar vragen we om advies. Daarnaast zoeken we zo scherp mogelijk uit of de leerling (of collega) besmettelijk was op school, en met wie hij of zij in contact is geweest. Ook dit kost tijd. We schrijven verschillende brieven (één voor alle ouders, één voor de ouders van de klas waar de leerling in zit of collega les geeft en één voor het personeel). Gelukkig hebben de twee situaties die we tot nu toe hadden, op school geen besmettelijke periode gehad.   
 
Ouder(s)/verzorger(s) op school
Oudergesprekken op school mag nog , mits er geen klachten zijn. Toch willen we onze voorkeur uitspreken dat we zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen contact hebben. 
 
We hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

Vakantie in het buitenland en thuisquarantaine

Het reisadvies naar andere landen of gebieden wordt regelmatig aangepast. Dit betekent dat wanneer u op vakantie bent geweest in een land of gebied dat de code ‘oranje’ had op het moment dat u daar verbleef, u het dringende advies krijgt om bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook voor jongeren vanaf 12 jaar geldt dit advies.  Zie voor meest recente informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/reisadviezen 
 
Bij twijfel vragen we u contact op te nemen met school of te kijken op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
Mocht u in een gebied zijn geweest en weet u niet zeker of uw zoon of dochter naar school kan, wilt u dan contact opnemen met school? Dan kunnen we samen uitzoeken of en tot wanneer u zoon/dochter het beste thuis kan blijven.
 

De aankomst op school

Bij binnenkomst in het schoolgebouw wast iedereen eerst de handen. Hiervoor staan twee spraypilaren bij de ingang. In het gebouw zijn met behulp van pijlen de looproutes aangegeven. Bezoek vult een Triage formulier in en laat deze ingevuld achter bij de ingang. Het formulier heeft tot doel dat de GGD snel contactonderzoek kan doen, mocht iemand die op school is geweest onverhoopt besmet zijn geraakt met Corona. 

In de lokalen

In alle lokalen staat handgel zodat iedereen handen vaak kan schoonmaken. De lokalen worden goed zo goed mogelijk gelucht door ramen en deuren open te houden.
 

Kluisjes en pauze

Leerlingen krijgen hun kluissleutel via de mentor. Leerlingen uit leerjaar 1 betalen  € 6,- borg voor de kluissleutel. Wilt u dit contant meegeven? Kluisjes kunnen door leerlingen gewoon gebruikt worden omdat voor hen de 1,5 meter afstand onderling niet geldt.
 
 
 

Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Wij raden aan om met klachten een Coronatest af te laten nemen. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.

Naleven van de 1,5 meter maatregel

Het naleven van de 1,5 meter maatregel is met name van belang voor de docenten. Wij begrijpen dat het naleven van de 1,5 meter afstand maatregel niet voor alle leerlingen gemakkelijk zal zijn, we nemen dit echter heel serieus. We hopen dat u dit met uw zoon of dochter wilt bespreken, zodat het ons gezamenlijk lukt om deze maatregel te handhaven.

Stage

Aangezien we door het Coronavirus voor de vakantie minder stageplaatsen hebben kunnen regelen, zal het waarschijnlijk langer duren alvorens alle leerlingen een plek hebben. We vragen uw begrip hiervoor. Het betekent dat de leerlingen op de stagedagen nog thuis zijn.

Mondkapjes

Er is dringend geadviseerd om mondkapjes te dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen de leerling en docent moeilijk na te leven is, zoals op gangen en in aula’s. In de klassikale lessituaties kunnen de mondkapjes af.
 
Als praktijkschool Westfriesland Hoorn hebben we, in samenspraak met de MR, besloten dit dringende advies over te nemen. Dat betekent dat vanaf maandag 5 oktober iedereen dringend verzocht wordt een (niet-medisch) mondkapje op school te dragen.
Dit geldt ook bij de praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt. De docent bepaalt wanneer dit het geval is.
Vorige maatregelen blijven gelden
Het dragen van mondkapjes is een aanvulling op de andere maatregelen. We blijven dus 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, handen ontsmetten bij binnenkomst van de school en in ellenboog hoesten. En wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. 
Tijdens de pauze als je aan het eten of drinken bent, hoef je uiteraard geen mondkapje op. Als je gaat lopen, is het advies je mondkapje meteen weer op te doen.

Portfolio-gesprekken

Komende week vinden de portfolio-gesprekken plaats. Deze kunnen gewoon doorgaan maar voor iedereen die de school betreedt, verzoeken wij dringend een mondkapje te dragen. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af. Het verzoek om slechts met één ouder te komen, blijft staan.
Het is van belang dat we met elkaar er alles aan doen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Met elkaar de regels naleven, ook als je het er niet helemaal mee eens bent. We volgen op school de richtlijnen van het RIVM en de overheid en zo hopen we het virus onder controle te krijgen.

Nog even in het kort:

 
·         Iedereen wordt zeer dringend verzocht vanaf maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te dragen.
·         In aula’s, gangen en op de trappen draag je een mondkapje.
·         In het lokaal mag je mondkapje af.
·         In sommige lokalen, waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, houd je het mondkapje op.
·         Je zorgt voor een eigen mondkapje. Een sjaals of zakdoeken voldoen niet.

Corona en onze school

Op deze site zullen we u zo goed mogelijk informeren over onze school en de maatregelen omtrent het Coronavirus. We updaten de site zeer regelmatig, maar soms kan het zijn het nationale nieuws onze informatie al heeft ingehaald. 
 
 
Zoals al eerder is vermeld, houden we ons op school aan de richtlijnen van het RIVM. Voor de meest recente richtlijnen verwijzen wij u naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Momenteel is het van belang uw zoon/dochter thuis te houden bij de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven de 38 graden, plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen. 
 
Criteria om thuis te blijven voor de leerling
Wanneer de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) zich zorgen maken over de gezondheid van de leerling of die van een gezinslid, wordt gevraagd contact op te nemen met de teamleider, zodat hier afspraken over gemaakt kunnen worden. Mocht een leerling of iemand in het gezin ziekteverschijnselen hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft en u school informeert.