Trigoon

Vanuit groep 7/8

Wat als je vanuit groep 7 of groep 8 komt

fietsenstalling-2.jpg?>

Vanuit groep 7/8

In het eerste leerjaar zitten vooral jongens en meisjes met een praktijkschool-advies die afkomstig zijn uit groep 8. Een enkele keer, bijvoorbeeld wanneer een leerling al wat langer op de basisschool heeft gezeten, stroomt een leerling vanuit groep 7 in. Na aanmelding door ouder(s)/verzorger(s) vindt een intakegesprek plaats. Vervolgens wordt elke leerling besproken in de PCL, dat is een soort toelatingsvergadering. Op tafel liggen dan schoolgegevens, het verslag van het intakegesprek en eventueel de uitkomsten van extra onderzoek. De mentor van de basisschool zorgt daarbij voor een warme overdracht. Na de bijeenkomst wordt ieder telefonisch op de hoogte gebracht over de toelating of heel soms afwijzing.
 
De tweede dinsdag in maart is onze informatieavond. Deze avond is alleen bedoeld voor leerlingen met een praktijkschool-advies en hun ouder(s)/verzorger(s).