Trigoon

Aanmelden vanuit het voortgezet onderwijs

Wat als je vanuit het voortgezet onderwijs komt

Aanmelden vanuit het Voortgezet Onderwijs

Ieder schooljaar melden zich niet alleen leerlingen voor klas 1 aan, maar ook voor hogere leerjaren. Soms zijn dit leerlingen vanuit de eerste opvang anderstaligen, soms vanuit het vmbo of het vso, soms zijn het verhuisleerlingen.
 
Voor de eerste opvang van anderstaligen zijn er twee instroom momenten: na de zomer- en na de kerstvakantie. Het betreft leerlingen van verschillende leeftijd en nationaliteit, die nog niet lang in Nederland zijn. Afhankelijk van hun leeftijd en vorderingen stromen ze in leerjaar 2, 3 of zelfs 4 in.
 
Leerlingen die om verschillende redenen vastlopen in het vmbo, krijgen een kans om hun schoolloopbaan succesvol te hervatten op de praktijkschool. En leerlingen die afkomstig zijn vanuit speciaal voortgezet onderwijs doen het daar soms zo goed, dat er voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen schakelen naar het praktijkonderwijs binnen het leerjaar dat aansluit bij hun leeftijd en leervorderingen.

school.jpg?>