Trigoon

Aanmelden vanuit groep 7/8

Wat als je vanuit groep 7 of groep 8 komt

fietsenstalling-2.jpg?>

Aanmelden vanuit groep 7/8

Een leerling kan zich aan melden bij de Praktijkschool als er een (voorlopig) advies praktijkonderwijs is gegeven. Het aanmeldformulier is op te vragen bij de administratie van onze school (0229-219487 of administratie.hoorn@praktijkschoolwf.nl ).

Landelijk is er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Deze aanmeldweek is van 25 maart tot en met 31 maart 2024. Voor leerlingen met een (voorlopig) advies praktijkonderwijs is er een uitzondering. Deze leerlingen mogen zich vanaf 1 januari 2024 al rechtstreeks bij de praktijkschool van hun keuze aanmelden. Dan kan de praktijkschool het onderzoek naar de mogelijke plaatsing binnen het praktijkonderwijs alvast starten.
 
Na aanmelding door ouder(s)/verzorger(s) vindt een intakegesprek plaats, wordt er informatie opgevraagd bij de school van herkomst en wordt er een pedagogisch didactisch onderzoek gedaan. Het onderwijskundig rapport wordt gedeeld via Dididoor. een beschermd digitaal overdrachtsdossier. Vervolgens wordt elke leerling besproken in de PCL (permanente commissie leerlingenzorg)/ De PCL is een soort toelatingsvergadering. Besproken worden de schoolgegevens, het verslag van het intakegesprek en eventueel de uitkomsten van extra onderzoek. De mentor en/of intern begeleider van de basisschool zorgt daarbij voor een warme overdracht. Na de bijeenkomst wordt ieder telefonisch op de hoogte gebracht over de toelating of heel soms afwijzing.
 
De tweede dinsdag in maart is onze informatieavond. Deze avond is alleen bedoeld voor leerlingen met een praktijkschool-advies en hun ouder(s)/verzorger(s).