Trigoon

Vind je maatje

SchoolmaatjesVind je maatje

Na de afgelopen Corona periode zijn er veel leerlingen geweest die onder de radar leefden en daarna moeite ondervonden of zelfs ondervinden om contact te maken en/of te onderhouden met leeftijdsgenoten. De Praktijkschool Hoorn wil hen extra aandacht geven en ze laten werken aan hun sociaal emotionele vaardigheden met het project School-maatjes. Dat hebben we in schooljaar 2021-2022 voor het eerst opgepakt en is erg positief ervaren. Komend schooljaar (2022-2023) wordt het project wederom opgestart.
 
School-maatjes is een project waarbij jongerenwerkers, onder andere vanuit Netwerk Hoorn, op hun eigen school leerlingen begeleiden door leuke activiteiten na schooltijd met ze te ondernemen. Ze organiseren voor een vaste groep leerlingen op donderdagmiddag sport- en spelactiviteiten, gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies, waarbij leerlingen stappen maken in het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden (binnen en buiten school). Dit wordt gekoppeld aan het KIC-programma van school. Op deze manier maken leerlingen School-maatjes en worden ze uitgedaagd om aan meer sociale activiteiten deel te nemen. Hierbij ontdekken ze hun talenten en vergroten zij hun geloof in eigen kunnen. Hierdoor komen ze beter tot leren op school.
Het gaat om een activiteitenprogramma na schooltijd die wordt georganiseerd op de donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur vanaf september tot en met januari.
 
Voor welke leerlingen?
•   Leerlingen die weinig sociale contacten hebben
•   Leerlingen die aan hun sociaal emotionele vaardigheden willen werken
•   Leerlingen die weinig activiteiten ondernemen of weinig het huis uit gaan
•   Leerlingen die minder hulpbronnen vanuit hun omgeving tot hun beschikking hebben
•   Leerlingen die hun eigen talenten willen ontdekken
•   Leerlingen die meer geloof in eigen kunnen gebruiken
 
De doelen van het project voor de Praktijkschool Hoorn zijn:
-          Het welbevinden van deze leerlingen binnen en buiten school verbeteren
-          Het ontdekken van de eigen talenten
-          Het verbeteren van het geloof in eigen kunnen
-          Het laten deelnemen aan meer sociale activiteiten
Meer informatie over het project? Kijk op de website www.school-maatjes.nl
 
Deze activiteiten gaan weer van start vanaf in september 2022. Bij de mentoren wordt geïnventariseerd welke leerlingen hiervoor in aanmerking kunnen komen en dit voorstel  wordt gecommuniceerd aan de leerling en de ouders. Als iedereen hier positief tegenover staat gaat het project van start. De leerlingen worden dan eerst uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst van School-maatjes.
 
Het afgelopen schooljaar waren er vooral leerlingen van de onderbouw bij het project betrokken.